fejleckep
Isteni Ige Templom - Főoldal

Szombaton Károly atya vezetésével 18 fő kirándult a Tisza tóhoz. Részt vettünk vizi túrán, megcsodáltuk a természet szépségeit. Halászlevet ettünk, napfényes csodaszép időben kellemes órákat töltöttünk együtt.

Támogatókat keresünk az Élő Kenyér kiadvány beszerzéséhez, mely a templomba járó gyerekek szentmisén való részvételét segíti játékos formában. 20 db Élő Kenyér kiadvány éves előfizetési díja 97.000 Ft. Az Élő Víz című kiadvány beszerzéséhez is keresünk támogatókat, ez a vasárnapi olvasmányokhoz és evangéliumhoz nyújt rövid elmélkedéseket a híveknek. 200 db beszerzése kb. 95.000 Ft egy évre. •

Június 22-én, az esti szentmise után tartjuk az Egyházközségi Tanács évzáró estjét.

Június 30-án, szombaton 14 órától plébániai Karitász napot és teadélutánt tartunk az Ádám János teremben. Fellép a Dominó-duo együttes.

Katolikus Karitász csoport tevékenysége
2018. május hónapban

A csoport élelmiszer adományt juttatott el 13 rászoruló családnak. Címekre visszük mert érte jönni nem tudnak. A csomagok átlag 5 kg tartós élelmiszert tartalmaznak.
Napi bevásárlást 2 főnél végeztünk, takarításban 1 főnek segitettek önkénteseink.
Meglátogattuk otthonaikban beteg idős hittestvéreinket beszélgettünk velük és imádkoztunk közösen. 7 egyedül élő igényli ezt a segítséget.
Ügyeletet tartottunk 2 fő önkéntesünk részvételével.
Május hónapban 6 család fordult a Karitászhoz krízis segélyért mely kérelmeket az egri központ felé továbbítottunk.
Csoportunk szentségimádáson vett részt a kápolnában a többi imacsoporttal együtt.
Egy önkéntesünk imacsoportot vezet az idősek otthonában a szükséges Adoremust mi biztositjuk számukra.
Az édesanyákat köszöntöttük szentmise keretében, verssel és apró ajándékkal kedveskedtünk nekik.
A Karitász pontba ruhaosztásnál segített több alkalommal egy önkéntesünk.
A lelkigyakorlatot végzőknek összejövetelt tartottunk agapéval beszélgetéssel.

Mint minden hónapban most is tartottunk Karitász gyűlést ahol a további hónapok tennivalót beszéltük át. Agapéval és imával zártuk a megbeszélést.
A csoport 36.360.-ft adományt kapott a hívektől a működés segítésére.
Hálás szívvel köszönjük minden adakozónak nagylelkűségét!
Isten áldja Önöket érte!

Plébániánkon Katolikus Karitász Szeretetszolgálat működik.

Minden hónap első keddjén délután 3 és 4 óra között a római katolikus hittanteremben ügyeletet tartunk, ahol lehetőség van ügyek intézésére és bejelentésekre.

A szeretetszolgálat tevékenysége:
- A plébániához tartozó nehéz sorsú emberek és családok támogatása.
- Beteg, idős, fogyatékkal élő emberek látogatása otthonaikban és szociális intézményekben.
- Adományok gyűjtése és szétosztása.
- Szent Erzsébet napi kenyérosztás.
- Anyák napi köszöntés.
- Megemlékezés az Idősek világnapjáról.
- Karitász mise.
- Karitász beszélgető sátor az egyházközségek napján.
- Nagyböjtben keresztút.
- Csoport kirándulás.
- Csoportgyűlés havonta egy alkalommal.

Kérjük, ha van tudomásuk ismeretségi körükben lévő idős, beteg, támogatásra szoruló testvérünkről, azt jelezze a Karitász csoport felé, hogy felvehessük vele a kapcsolatot.

Szívesen fogadjuk önkéntesek jelentkezését, akik segíteni szeretnének a Karitász munkájában!

Segíts, hogy segíthessünk!

A Katolikus Karitász Krízis Segély Programja a rászoruló Avasi családok és egyedül állók részére.

Segítséget nyújtunk, ha elmaradt közüzemi tartozása van. Nem pénzben kapja a segítséget, hanem egyéni elbírálás alapján a tartozását kifizeti a Karitász. Aki segítségre szorul, kérjük, keresse a csoport vezetőjét. A Krízis segély programról csak személyesen adunk felvilágosítást.

A hívható telefonszám: 06-20-430-11-87 hétköznapokon délután 2 és 5 óra között.

„Tegyetek jót mindenkivel
de különösen a hittestvéreitekkel.”

Jézus Szíve litániát tartunk június hónapban péntektől, az esti szentmisék előtt.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com