fejleckep
Isteni Ige Templom - Főoldal

Simon András grafikusművész kiállítása az Isteni Ige templomban
Szeptember 18-30 között a templom falait Simon András grafikusművész egyvonalas grafi-kái és versei díszítik. A művész a 18-i vasárnapi szentmiséken, köztük a 8:30-as Veni Sancte évnyitó keretében, és az iskolai hétnyitó imádságon szólt a hívekhez és a diáksághoz. Bár az egyvonalas rajzok úgy tűnhetnek, mintha egy pillanat alatt firkantotta volna le őket, ki-derült, hogy ez egyáltalán nem így van. Elmondta, hogy az ő tehetsége kizárólag a jó Isten adománya, nem elég csettintenie, hogy jöjjön a múzsa, hanem türelmesen, imádkozva, el-mélkedve várnia kell a Szentlélekre. Biztatott, hogy mindenkinek van tehetsége, és azt fel kell tárnunk. Simon András szeretettel emlékezett meg édesapjáról, akitől egyszer gyer-mekkorában megkérdezte, hogy az ő családjuk miért csak szokásból jár templomba. Apja erre családtagokból és barátokból álló, lelkes közösséget szervezett, mely azóta is táplálja a művész hitét, illetve versei és rajzai, sőt, legelőket és hegyoldalakat idéző pásztorsípjának üzenete által sokaknak segít közelebb jutni a jó Istenhez.

Kiállítás képek

A hét programjai bővebben olvashatók a képek megtekinthetők plébániánk nyitott facebook oldalán is!

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com