fejleckep
Isteni Ige Templom - Főoldal

Istenünk, te Péter és Pál apostolok ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy Egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

(Tovább a bővebben alatt olvasható)


Kedves Testvérek!

Július és augusztus folyamán hétköznap csak este 18:00 órakor lesz szentmise. Szentségimádás kedden és csütörtökön 17:00 órakor.

Vasárnapi szentmisék: 8:30, 11:30, 18:00 órakor lesznek.

Június 14-től vasárnaptól visszaállt a rend, és a szentmiselátogatási kötelezettségnek csak személyes megjelenéssel lehet eleget tenni. Ez alól általában fölmentettek az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink.


• Az általános feloldozás ezzel egyidejűleg megszűnik. Akik eddig általánosfeloldozás alapján szentségekhez járultak, mostantól személyes gyónásukat is elvégezhetik.
• Az arcot eltakaró maszk vagy kendő viselése, valamint a távolságtartás a templomban továbbra is kötelező.

A Szentháromság hite sokak, még keresztény, templomjáró emberek számára sem mindig világos. Ami egyáltalán világos lehet e hittitokból, azt épp a „Világ Világosságának”, azaz Krisztusnak köszönhetjük, hiszen a Szentháromságot ő nyilatkoztatta ki. Ő mutatott az Atyaistenre, akinek egyszülött Fia. .......

Ezúton értesítjük Kedves híveinket, hogy 2020.05.18-tól újra tartható szentmise templomunkban.
Az állami előírásokat meg kell tartsuk!
A szertartásra kérjük, hogy orrot szájat eltakaró maszkban érkezzenek, használják a kitett kézfertőtlenítőt.
A másfél méter távolságot egymástól kérjük tartsák meg, csak a kijelölt padsorokba üljenek.
A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.

A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. A szentmisék alatt gyóntatás még nincs.

Perselyadományaikat a szentmise végén a kihelyezett perselybe tegyék.
A szentmise végén a templomtéren kerülendő a gyülekezés minden formája!

Szentmiséink rendje: vasárnap: 8:30, 11:30, 18:00 óra
                                    hétköznap: este 18:00 óra, kedd kivételével

A koronavírus által terhelt időszakban a magyar jezsuita rendtartomány művei a megváltozott körülményekhez igazodva, továbbra is lelkiismeretesen végzik feladataikat. Az új helyzet azonban új kihívások elé állított bennünket, így több
helyen nem várt kiadások merültek fel. Templomunk perselybevétele teljes mértékben lecsökkent, kiadásaink viszont csak a kétharmadára csökkentek. Köszönjük, ha a lehetőségeikhez mérten továbbra is támogatják plébániánkat, hiszen az online közvetítések, a lelkipásztori, templomi és plébániai ügyelet, illetve a takaréklángon üzemelő épületeink fenntartása továbbra is jelentős tételt jelentenek számunkra havonta.

Otthonról online tud adományozni a következő bankszámlára:

Korona Takarék: 54500095-10003183

Miseszándékok is kérhetőek hasonló módon email címre megküldve az időpontot.

A kedvezményezett neve: Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

(Közlemény: adomány, egyházi hozzájárulás, miseszándék, stb.......)

Hálásan köszönjük az eddig küldött adományokat! 

 


Atyánk Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy! Irántunk való szeretetből elküldted fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, az önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól.
Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és a Szentlélekkel. Ámen
Mária, betegek és a remény édesanyja imádkozz érettünk!

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com