fejleckep
Isteni Ige Templom - Főoldal

• Bölcsesség
• Értelem
• Jótanács
• Lelki erősség
• Jámborság
• Tudomány
• Úrfélelem


A bölcsesség a dolgok helyes értékelését jelenti, melyet nem zavar meg a földi dolgok vonzása.
Az értelem lelke a hit igazságainak, azok szerepének és jelentőségének megértésében segíti az embert.
A tanács lelke kényes vagy nehéz helyzetekben, válaszút előtt megmondja nekünk, hogy mit tegyünk mit válasszunk.
Az erősség lelkére a kísértések legyőzésében a hit bátor megvallásában és bizonyos helyzetek túlélésében van nagy szükségünk.
A jámborság az Isten szolgálatában, a vele való beszélgetésben kifejezésre jutó öröm és készség.
A tudomány lelke segít, hogy a világból, a látható dolgokból felismerjük az Istent.
Az Úrfélelem Isten iránti tisztelet, amely a hozzánk közeledő, minket barátságába fogadó Istenben is felismeri az Ő mindent felülmúló nagyságát.

 


Egészen különleges az, ahogyan ma a Szentlélekről beszélünk. Ha belegondolunk, a lélek a köznapi beszédünkben mintha a test ellensége lenne. Mintha ellentétben állnának. Szent Máté írja evangéliumában: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Mégis mi történik ma? A Lélek lesz az, ami feltámasztja a félénk, bezárkózott tanítványokat, és átveszi az irányítást a test felett, és legyőzi az akadályokat, kinyitja a bezárt ajtót, és vezeti a tanítványokat a másik ember, a közösség felé. A Szentlélek nem ellensége a testnek, nem küzd ellene, hanem erővel tölti el. (Tovább a bővebben alatt olvasható)

Ezúton értesítjük Kedves híveinket, hogy 2020.05.18-tól újra tartható szentmise templomunkban.
Az állami előírásokat meg kell tartsuk!
A szertartásra kérjük, hogy orrot szájat eltakaró maszkban érkezzenek, használják a kitett kézfertőtlenítőt.
A másfél méter távolságot egymástól kérjük tartsák meg, csak a kijelölt padsorokba üljenek.
A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.

A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. A szentmisék alatt gyóntatás még nincs.

Perselyadományaikat a szentmise végén a kihelyezett perselybe tegyék.
A szentmise végén a templomtéren kerülendő a gyülekezés minden formája!

Szentmiséink rendje: vasárnap: 8:30, 11:30, 18:00 óra
                                    hétköznap: este 18:00 óra, kedd kivételével

A koronavírus által terhelt időszakban a magyar jezsuita rendtartomány művei a megváltozott körülményekhez igazodva, továbbra is lelkiismeretesen végzik feladataikat. Az új helyzet azonban új kihívások elé állított bennünket, így több
helyen nem várt kiadások merültek fel. Templomunk perselybevétele teljes mértékben lecsökkent, kiadásaink viszont csak a kétharmadára csökkentek. Köszönjük, ha a lehetőségeikhez mérten továbbra is támogatják plébániánkat, hiszen az online közvetítések, a lelkipásztori, templomi és plébániai ügyelet, illetve a takaréklángon üzemelő épületeink fenntartása továbbra is jelentős tételt jelentenek számunkra havonta.

Otthonról online tud adományozni a következő bankszámlára:

Korona Takarék: 54500095-10003183

Miseszándékok is kérhetőek hasonló módon email címre megküldve az időpontot.

A kedvezményezett neve: Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

(Közlemény: adomány, egyházi hozzájárulás, miseszándék, stb.......)

Hálásan köszönjük az eddig küldött adományokat! 

Az iroda átmenetileg a 06/20-430-1187 -es telefonszámon érhető el.


Atyánk Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy! Irántunk való szeretetből elküldted fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, az önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól.
Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és a Szentlélekkel. Ámen
Mária, betegek és a remény édesanyja imádkozz érettünk!

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com