fejleckep

Május 29-én a 8:30-as családi szentmisén volt az elsőáldozás templomunkban. A Plébániáról 17-en, a Jezsuita Gimnáziumból 8-an járultak e szentséghez. 

Isten áldása legyen életükön, családtagjaikon! Reméljük, hogy egyre szorosabban kapcsolódnak majd a plébániai közösségünk életébe.

Május 7-én, szombaton este 20 órai kezdettel kerül bemutatásra a Márton Áron tiszteletére készült, Népemért vállalom című zenemű, a marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes előadásában.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. A belépés ingyenes, az együttes költségeinek fedezésére a műsor után adományokat szívesen fogadunk.

 

Május 1-jén a 8:30-as családi szentmise keretében a hittanos gyerekek rövid műsorral kedveskednek anyák napja alkalmából.
Szeretettel várjuk az édesanyákat és a nagymamákat!

Május 13-16 között buszos zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra a plébánia hívei számára. Irányár: 35 000 Ft. Szeretettel várjuk a kedves hívek jelentkezését. Foglaló befizetése 16 000 Ft április 4-ig.

Mit jelent az, hogy Jézus feltámadt? Azt jelenti, hogy Isten szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál a halálnál is; azt jelenti, hogy Isten szeretete képes átalakítani életünket és virágba borítani szívünk sivatagos tájait. Isten szeretete képes erre!

Nagycsütörtöki szentmise 18:00, utána 19:30-21:00 között virrasztást tartunk.

Nagypéntek (március 25), Urunk szenvedésének ünnepén:
15:00 Külső keresztút,
17:30 Gyóntatás,
18:00 Liturgia passióval, kereszthódolattal,
Virrasztás 19:30- 21:00.

Nagyszombat (március 26),
10:00 Ministráns próba,
11:00- 12:00 Gyóntatás
9:30- 13:00, 14:00- 17:30 Időzés a szentsírnál 20:00-ig.

Húsvéti vigília: 20:00

1. Fényünnepség: tűzszentelés, húsvéti örömének. 
2. Igeliturgia: olvasmányok.
3. Keresztség liturgiája: a víz megáldása, keresztségi fogadalom megújítása.
4. Az Eukarisztia liturgiája. 
5. Feltámadási körmenet + Agape.

Húsvétvasárnap (március 27), Krisztus feltámadásának ünnepe
Szentmisék: 7:00, 8:30 (tojáskeresés a szentmise után), 11:30, 18:00. Ételszentelés a 8:30-as szentmise után.

Húsvéthétfő (március 28), Szentmisék 7:00 és 18:00 órakor lesznek.

Március 13-án, vasárnap 15 órától városi keresztút lesz. Gyülekező és indulás a Szent Anna templomtól. A város utcáin keresztül imádkozva vonulunk a Mindszenti templomba.

Március 10-én, csütörtökön Miskolci Egyetemi Lelkészség fáklyás keresztutat szervez Lillafüreden a Limpiászi kereszthez vivő úton 19:00 órától. Találkozás a nagy parkolóban.

Nagyböjti időszakban minden pénteken 17:20-tól keresztutat végzünk a templomban. A Jézus szenvedéséről közösen végzett elmélkedő ima elősegíti a vele egyesült életet a mindennapokban.

Január 30-án szombaton farsangi batyus mulatságra várják a város keresztény fiataljait a Mindszenti plébánia Milleniumi termében. Részletek és jelentkezés fb oldaukon. http://facebook.com/kapcsoljukossze

Február 6-án szombaton az esti szentmise után vidám batyus plébániai estet tartunk a Közösségi teremben. Felső korhatár nélkül minden felnőtt korút szeretettel vá-runk.

Január 30-án szombaton 9:30-tól 12-ig lesz a plébániánkhoz tartozó hittanos gyerekek farsangi karneválja a Gimnázium Fényi Gyula termében. Szeretettel várjuk a családokat!

Templomunkban január 21-én csütörtökön 18:00 órától tartunk közös ökumenikus imádságot. Házigazda a római katolikus plébánia, igét hirdet Dandé András református lelkipásztor, az imaalkalom után a görögkatolikus parókia hívei várják agapéra a résztvevőket.

Ezen a napon, az esti szentmise elmarad. Kérjük a kedves testvé-reket, hogy aznap a reggeli szentmisén vegyenek részt! Nem lesz közös szentség-imádás sem.

Január 17-én vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja, s egyben megkez-dődik az Ökumenikus imahét, a keresztény felekezetek közös imádsága. A 2016-ös imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki. Mottója: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

Miskolc fiataljai hívnak egy közös szilveszteri bulira a Fráter György Katlikus Gimnáziumba. Lesz ott élő zene, disco, tánc, karaoke, just dance, játékok és folyamatos beszélgetésre is van idő. Az új esztendőt egy közös imával kezdjük az irgalmasság évében. Kapcsoljuk össze közösségeinket!

4. oldal / 5

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com