fejleckep

Bérmálkozás

Május 27-én, vasárnap a 11:30-as szentmisében lesz a bérmálkozás, melyet Ternyák Csaba érsek atya végez – 34 bérmálkozónk lesz.

Bérmálkozás
A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.
Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz
- ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását,
- megfelelő ismeri a keresztény hit tanítását,
- személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait,
- rendszeres szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti mise és áldozás)
- életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
- ismeri az egyházközség életét, tevékenységét, programjait és abba tevékenyen bekapcsolódik.

Imádkozzunk, hogy bérmálkozóink követni tudják a Szentlelket!

 

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com