fejleckep

P. Koronkai Zoltán SJ - iskolalelkész

Született: 1972.08.10.
Belépés: 2002.09.19.
Közösség: Miskolc

„Az Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

 

Mit jelent jezsuitának lenni?

Számomra jezsuitának lenni mindenek előtt Jézus társának lenni. Ez elsősorban barátságot jelent Jézussal, másrészt munkatársi kapcsolatot: társa lehetek a küldetésében, hogy az embereket az Atya szeretetébe hazavezesse. Jezsuitának lenni ugyanakkor egy közösséghez való tartozást is jelent. Társakkal együtt élhetek és dolgozhatok. A társak nem csak a világ sok-sok országában dolgozó jezsuitákat jelentik, akiknek a közösségeiben bárhova is megyek, otthonra találok, hanem az előttünk járó társakat is. Engem mindig nagyon érdekelt a rendünk története, mi mindent tettek jezsuiták Isten ügyéért az elmúlt évszázadokban. A mai és az elmúlt korok jezsuitáinak élete inspirál, hogy nagyobb odaadással szolgálhassam Isten országát az emberek között.

Jezsuita munkák:

2007-2015 Hivatásgondozás
2008-2015 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkész
2015- Iskolalelkész

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com