fejleckep

P. Rigó Jenő SJ - plébános

Született: 1963.09.29.
Belépés: 1995.09.17.

„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni számomra annyit jelent, hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igazi világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, melyre őket az Isten hívja.

Jezsuita munkák:

2000-2002: Noviciusmester sociusa
2006-2009: Miskolci jezsuita kollégium vezetője
2010-2013: A szegedi Szent József Templom igazgatója, Kaszap István Kollégium igazgatója, Ökonómus
2013- 2017: Torontói Szent Erzsébet Templom plébánosa
2017: Avas-Déli Római Katolikus Plébánia