fejleckep

Karitász beszámoló

Katolikus Karitász csoport tevékenysége
2018. május hónapban

A csoport élelmiszer adományt juttatott el 13 rászoruló családnak. Címekre visszük mert érte jönni nem tudnak. A csomagok átlag 5 kg tartós élelmiszert tartalmaznak.
Napi bevásárlást 2 főnél végeztünk, takarításban 1 főnek segitettek önkénteseink.
Meglátogattuk otthonaikban beteg idős hittestvéreinket beszélgettünk velük és imádkoztunk közösen. 7 egyedül élő igényli ezt a segítséget.
Ügyeletet tartottunk 2 fő önkéntesünk részvételével.
Május hónapban 6 család fordult a Karitászhoz krízis segélyért mely kérelmeket az egri központ felé továbbítottunk.
Csoportunk szentségimádáson vett részt a kápolnában a többi imacsoporttal együtt.
Egy önkéntesünk imacsoportot vezet az idősek otthonában a szükséges Adoremust mi biztositjuk számukra.
Az édesanyákat köszöntöttük szentmise keretében, verssel és apró ajándékkal kedveskedtünk nekik.
A Karitász pontba ruhaosztásnál segített több alkalommal egy önkéntesünk.
A lelkigyakorlatot végzőknek összejövetelt tartottunk agapéval beszélgetéssel.

Mint minden hónapban most is tartottunk Karitász gyűlést ahol a további hónapok tennivalót beszéltük át. Agapéval és imával zártuk a megbeszélést.
A csoport 36.360.-ft adományt kapott a hívektől a működés segítésére.
Hálás szívvel köszönjük minden adakozónak nagylelkűségét!
Isten áldja Önöket érte!