fejleckep

Karitász:augusztusi beszámoló

Az utolsó nyári hónapunk is bővelkedett eseményekben.
Mindjárt a hónap első napjaiban önkéntes társunkat köszöntöttük 80.születésnapja alkalmából. Szentmisét mondattunk érte, Jenő atya szép szavakkal köszönte meg a közösségért végzett munkáját és kérte Isten áldását Géza és családja életére. Nagyon jó hangulatú estével zártuk a születésnapot!
88 kg lisztet vásároltunk és osztottunk ki 22 családnak, hála jótevőink pénzbeli adományainak.
14 idős, beteg, rászoruló családhoz vittünk ki 6 kg -os élelmiszer csomagot.
4 krízis segély érkezett ebben a hónapban, a Karitász mindenkinek segíteni tudott.
Az idősek otthonában az imacsoport most is aktívan működött, köszönet érte Fekete Piroskának.
Ebben a hónapban több alkalommal érkezett pénzbeli adomány a csoporthoz melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk.
Érkezett ruha adomány melyet a központi karitász felé továbbítottunk.
Két alkalommal élelmiszer is érkezett adományként melyet templomba járó időseink között osztottunk szét. Nagyon köszönjük a névtelen segítőknek!
Egy idős beteg testvérünket, aki otthonában elesett és kórházba került több alkalommal is meglátogattuk, beszélgetéssel, közös imádkozással igyekeztünk lelki vigaszt nyújtani neki.
A Szt.Mónika imacsoport és a Karitász csoport tagjai aug.19.-én a vasárnapi szentmiséken kenyérszentelésen vettek részt. A megszentelt kenyeret szétosztottuk a misén részt vevő híveknek.
A Karitász támogatásával 30 hittanos gyerek napközis táboroztatása zajlott a plébánián.4 napot töltöttek a gyerekek itt, sok színes programban vettek részt.
Templomunkban 25.-én papszentelés volt, csoportunkból sokan vettünk részt rajta. Másnap újmisés áldást kapott csoportunk Elek László atyától.
Szép tartalmas hónapot hagytunk ismét a hátunk mögött!
Köszönjük minden segítőnk és jótevőnk támogatását!
Csak együtt tudunk jók lenni és jót tenni!