fejleckep

Keresztelő

Ha szeretnék gyermeküket megkeresztelni, általában ezt a lakóhely szerinti plébánián kérhetik. Ezen szándékukat jelezhetik a miskolci Avas-Déli Rk. Plébánián (3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.  tel.: 46/303-474) irodaidőben.

Milyen iratokra lesz szükség?

A szülők személyes adataira,  keresztelendő gyermek adataira, a keresztszülők esetében pedig keresztlevélre.

Hol lehet kérni a keresztlevelet?

A keresztelés helyének megfelelő plébánián, vagyis nem a lakóhely szerinti templomban. Ez e-mailben vagy telefonon megkérhető.

Ki lehet keresztszülő?

Csak katolikus személy lehet, aki betöltötte a 16. életévét és lehetőleg bérmálkozott is már. Nem katolikus személy csak keresztelési tanúként lehet bejegyezve.

Keresztelési felkészítő

A felkészítőn a szülőknek és a keresztszülőknek részt kell venniük.