fejleckep

Szent Mónika imaközösség

2007-ben alakultunk kiscsoportos közösségben. Szent Mónika imádságos élete, bátorsága, az imában való kitartása meghatározó lett számunkra.

Csatlakoztunk az Országos Szent Mónika imaközösséghez, így egy nagy család tagjai is lettünk. Jelenlegi lelki vezetőnk: Kürtösi Krisztián atya Bátaszéki plébános.
A helyi csoportot Batta Istvánné Katika vezeti.
Legfőbb feladatunknak tartjuk:
- Imádságos szeretetünket szétosztani minden embernek.
- Közösséget formálni, megtartani és bővíteni.
- Példamutató, kitartó imádkozás egy közösségben családjainkért, gyermekeinkért, unokáinkért és nem utolsó sorban a fiatalokért, hisz ők a jövő zálogai.
- Szolgálni Istent és embert, egyházközösségünk életében aktívan részt venni, segítséget nyújtani
- Kapcsolatot tartani azokkal a volt tagjainkkal, akik már nem tudnak eljárni az imaórákra

A napi imákat otthon végezzük.
Közösségben havonta egyszer találkozunk, hétfői napon a kápolnában 17:00 órától 17:45-ig, utána szentmisén veszünk részt.
Legközelebbi imaóráink: február 10-én, Március 23-án.
Szeretettel várunk imacsoportunkba minden érdeklődő édesanyát, édesapát, és mindenkit, akik imádkozni szeretnének családjukért közösségünkkel.

Gyönyörűséges iga ez, mely boldogságot szerez,
akiért hűn szolgálsz, Jézus nevével nap-nap után.
Nem kell hozzá semmi más csak

HIT – AKARAT – LÉLEKERŐ – SZERETET égbe emelő!