fejleckep

Plébánia élet

Augusztus 13-án, hétfőn tartja a "Hogy-vagy" klub augusztusi összejövetelét Bükkszentlászlón, a Fő u. 145. sz. alatt. Érdeklődni lehet Adamovichné Margónál a 06/30/6701701 telefonszámon!

Szombaton Károly atya vezetésével 18 fő kirándult a Tisza tóhoz. Részt vettünk vizi túrán, megcsodáltuk a természet szépségeit. Halászlevet ettünk, napfényes csodaszép időben kellemes órákat töltöttünk együtt.

Június 22-én, az esti szentmise után tartjuk az Egyházközségi Tanács évzáró estjét.

Az Úrnapi 9:30-s szentmise körmenettel folytatódott  amelyen az Oltáriszentséget a templom falain kívülre vitték, ezzel is tanúságot téve a hitről.  A négy ünnepi virágdíszbe öltözött oltárnál álltunk meg, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvastak fel. 

MINDENKINEK MINDENE LETT - CSÓKAY KÁROLY SJ GÁLFI IGNÁC ÉLETMŰ DÍJAT KAPOTT
Miskolc Város ünnepén Károly atya őszinte meglepetéssel vette át a Gálfi Ignác díjat, mellyel Miskolc város elismerését és háláját fejezte ki a mindenki által nagyra becsült és szeretett 91 éves jezsuita szerzetesnek azért a 23 évért, amit a város szolgálatában töltött. Az ünnepség másnapján csodálkozva mesélte: „Nem értem, miért pont nekem adták ezt a megtisztelő díjat, egyáltalán, hogyan jutottam eszükbe?” Aki egy kicsit is ismeri Károly atyát, az pontosan tudja, hogy miért. Hiszen Károly atya mindig „éppen most” jött meg a beteglátogatásból, vagy éppen indul az öregotthonba misézni, esetleg nem veszi fel a telefonját, hiszen pont gyóntat. A két lábon járó jezsuita szerzetesi ideál, akinél sorban állnak kicsinyek és nagyok, akire mindig lehet számítani, aki nem megy el egyetlen szegény mellett sem úgy, hogy ne segítene neki, saját miskolci tevékenységét így látja: „23 év nem olyan nagy idő... Segítettem az embereket, a lelki problémáikban. Mindig jöttek, most is sokan jönnek lelki beszélgetésre. Gyóntattam sok személyt, főképp a gyerekeket. Bátorítottam őket azzal, hogy a Jó Isten szereti őket, hogy ne féljenek. Igyekeztem kihozni magamból a legjobbat, de én egyszerű ember vagyok. Szerény képességeim szerint dolgoztam.”
Továbblépve olvasható Károly atya miskolci tevékenységének (a lehető legrövidebb) összefoglalása

Május 14-én, hétfőn délelőtt 10-től 12-ig "Hogy-vagy" klub az Ádám János teremben.

Április 28-án, szombaton lesz a következő plébániai teadélután. Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Testvérek!

Az Úr nem ment el, itt maradt és mindig szeretettel vár bennünket!
Imádjuk Őt az Oltáriszentségben!

Szentségimádási napok: az Isteni Ige templomban minden kedden 18 órától és minden csütörtökön 17:30-tól 18-ig.

Október 17-én a Miskolci Nemzeti estély keretében P. Csókay Károly SJ megkapta a Kartal–Veczán közéleti díjat, amelyet két Miskolchoz kötődő egyházi személyiségről, Kartal Ernő minorita tartományfőnökről és Veczán Pál evangélikus esperesről neveztek el. A KÉSZ ( Keresztény Élet Szövetsége) miskolci csoportja minden évben olyan díjazottat választ, akit az egész város tisztelete övez. Károly atya mit sem sejtve érkezett az ünnepségre, melyre jezsuita rendtársai hozták el nagy ügyesen. A gimnázium diákjai is szép számmal megjelentek, hiszen egész héten készültek erre az alkalomra. Károly atya maga is meglepődött, hogy a plébánia több száz híve és a közel nyolcszáz tanuló közül egy sem kotyogta el neki, hogy mi vár rá. „Annyira meglepődtem, és közben majd’ elsüllyedtem, hiszen méltatlan vagyok én erre a kitüntetésre. Ennyi szeretetet kapni csodálatosan nagy öröm a számomra.”- nyilatkozta Károly atya másnap az iskola udvarán egy röpke interjúban. (Szelenge Judit)

Iskolakezdés, gyémántmise, papszentelés, negyedszázados jubileum – Eseménydús volt a szeptember az avasi Isteni Ige templomban

Annyi minden történt szeptemberben, hogy alig volt elég a négy hét, ez volt az egyházközség tagjainak az érzése. Minden vasárnapra ünnep jutott. Iskolakezdés, gyémántmise, papszentelés, negyedszázados jubileum. A mi iskolánk, a mi papjaink, a mi búcsúnk…

Először is Ternyák Csaba egri érsek szeptember 3-án Miskolcon, az Avas-déli Isteni Ige Templomban szentelte pappá Petrovics László jezsuitát. Petrovics László szerint jezsuitának lenni egyet jelent a nagylelkűséggel. „Tudni igazán nagylelkűnek lenni az élettel. Tanulni nagylelkűséget törékenységben és megbocsátásban. Mindig nagylelkűnek lenni a szeretetben”. A papszentelés, az első mise, mind nagy örömet szerez a híveknek, „ahogy a mennyben, úgy a földön is.” Az egyházközség tagjai ettől fogva még nagyobb szeretettel imádkoznak Laci atyáért, aki szeptembertől az iskolalelkészi feladatokat fogja ellátni a gimnázium iskolalelkészségi csapata tagjaként.

A következő vasárnapon P. Csókay Károly gyémántmiséjét ünnepelte az egyházközség és a Jézus Társasága. A nagy ünnepet szándékosan halasztottak el július 30-ról, amikor mindenki nyaral, szeptember 10-re, amikor mindenki el tud jönni. Mert ki ne szeretett volna ott lenni ezen az örömteli ünnepen? Károly atya persze szerényen csak annyit mondott, hogy aki aznap mégsem tud eljönni, ne bánkódjon, „hiszen úgyis minden mise gyémántmise”. Az egyházközség imádságos asszonyai július vége után még buzgóbban imádkoztak Károly atyáért, hogy a gyémánt jubileumot jó egészségben érje meg, és ez így is történt. A kalandos életű misszionárius, nagy szeretetű apostol, templomépítő, az Avas Károly atyája, öregek vigasztalója, lelkivezető, Szentignáci lelkigyakorlatok adója, a Karitász lelkes tagja, cursillós, a hősies gyóntató szokásos vidámságával és mélyreható, de valahogy mindig humortól csillogó tekintetével fogadta a gratulációkat. Ha valaki magas életkorára, vagy a hatvanéves papi pályafutására utal, már szinte szállóigévé vált félmondatával szokott válaszolni: „bűnbánó lelkülettel élek főképp hanyagságaimért, amíg a Jóisten megengedi...”

Az elsőmisés és gyémántmisés áldások kiosztása után következett a 25. évforduló, a búcsú hete. „Ez a hét a hálaadásról szól,” emelte ki P. András Attila SJ. a miskolci jezsuita szerzetesek helyi elöljárója. „Hálát adunk, hogy 25 éve áll itt ez a templom, s erre a 25 évre a közösségek együtt tekintenek vissza, és együtt emlékeznek az ajándékokra, amelyekért hálásak lehetünk.” A búcsú hetének programja sokakat odacsalogatott a templom köré: egész héten megtekinthető volt Petrás Mária bibliai témájú kerámia kiállítása. A művésznő találkozott a hívekkel és csángó népdalokat és szent énekeket adott elő. Bemutatták az új Szent Ignác filmet, volt Sztahura Ágnes orgonakoncert, fellépett a Páter Rock, a gyerekek Szent László rajzpályázattal készültek, szombaton, az egyházközségek napján volt bográcsos főzőverseny, játékok és Tófalvi Mihály mesemondó is. A vasárnapi görögkatolikus szent liturgián Orosz Atanáz püspök atya volt a főcelebráns, és jelen volt P. Vizi Elemér SJ. a Jézus Társasága provinciálisa. A szentbeszédet a mindenki által szeretett Lipcsák János atya mondta.

A következő nagy esemény, amikor Rigó Jenő atya átvette a plébánosi feladatokat, már bele sem fért a szeptemberbe. (Szelenge Judit)

Virágvasárnapi örömtánc Jézus ünnepélyes bevonulására Jeruzsálemben. Köszönjük Szent Ferenc Kisnővéreinek a betanítást, a kislányoknak a szép táncot, a passió felolvasását a gyerekeknek. A hangosítást Spisák Csaba végezte, a szülők is sokat a segítettek, a hitoktatók és Barna atya munkája is benne volt, hogy ilyen szép, megható virágvasárnapunk lett! Istennek legyen hála!

A táncról készült video a facebook-on található.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott a 90 éves Csókay Károly jezsuita szerzetesnek. Károly atya születésnapján, december 7-én beteg volt, ezért a kitüntetést március 30-án vette át Veres András győri megyéspüspöktől, Budapesten az MKPK székházában. Isten éltesse köztünk! (Interjú: Magyar Kurír, Új Ember)

Isten éltesse P. Csókay Károly SJ, atyát 90. születésnapja alkalmából!
Szerető Istenünk! Köszönjük, hogy nekünk adtad lelkipásztorul Károly atyát, hogy általa is megtapasztalhatjuk a Te irgalmas, atyai szeretetedet. Áraszd rá kegyelmedet, és tartsd meg köztünk még sokáig, erőben és jó egészségben, hogy az ő atyai vezetésével és példáját követve mi is még jobban megtérjünk, megjavuljunk és megdicsőíthessünk Téged. Ámen.


„Különleges nap ez a mai, hiszen az újév első napja nemcsak Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, és a Jézus Társasága neve napja, hanem ma van Tamás Barna atya fogadalomtétele is.” Ezekkel a szavakkal üdvözölte P. András Attila SJ plébános atya a híveket, akik zsúfolásig megtöltötték az Isteni Ige templomot. P. Forrai Tamás SJ atya mutatta be a szentmisét, és az összes magyar jezsuita, aki csak el tudott jönni Miskolcra, koncelebrált.

 

 

Február 25-én, szombaton tartottuk a farsangi mulatságot a plébánia hittanosainak és a családoknak. 30 gyerek jelmezbe öltözött, de a felnőttek is beöltöztek a gyerekek nagy örömére. Köszönet ezért Károly atyának, Hauselné Verának és a hitoktatóknak. Köszönetet mondunk még a tombolatárgyak felajánlóinak is. A tortákért Battáné Katikának, Bartusné Margókának és Baloghné Perjési Mártikának. A fényképezésért Spisák Csabának, a hangosításért Imregh Andrisnak és Medve Daninak, a díszítésért a bérmálkozóknak, és a Táptalaj csoportból Virágh Márknak és Horváth Aladárnak. A Jezsuita Gimnázium konyhájáról Orosz Marikának, és a képviselőtestület tagjainak Mozgóné Marikának, Vígh Noéminek, Bodorné Borikának, Oraveczné Anitának, Medvéné Terikének a sok finomságért, amit készítettek. Külön köszönet illeti a táncház vezetéséért Sinka Tímea tánctanárnőt. Közös munkával sikerült igazán jó hangulatú, színvonalas farsangi
mulatságot összehozni. Istennek legyen hála! – Pap Csabáné Kati beszámolója 

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com