fejleckep

Plébánia élet

Február 10-én, vasárnap kerül sor a Betegek szentségének kiszolgáltatására a 11.30-as szentmisében.

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. „Hölgy”, aki a Massabielle-barlangban megjelent, hófehér ruhát és vakító fehér köpenyt viselt, égszínkék öv volt derekán, lábát arany rózsa díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. Összesen tizennyolc alkalommal jelent meg július 16-áig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Február 25-én fölszólította Bernadette-et, fakasszon forrást a barlang meghatározott pontján, igyon belőle és mosdjon megbenne.

Március 2-án megbízta a kislányt, „mondja meg a papságnak, hogy építsenek kápolnát és jöjjenek körmenetben” a jelenések helyére. Március 4-én már több mint tízezren kísérték el Bernadette-et a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány részesült. Március 25-én a Hölgy lourdes-i dialektusban a nevét is elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Franciaországban a jelenések híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdes-ba és a jelenések helyén fakadt forráshoz. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták. Azok természetfeletti jellegét 1862-ben a tarbes-i püspök, majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte.

A Szűzanya lourdes-i megjelenését először a tarbes-i egyházmegyében ünnepelték, 1890-től. 1908-tól, a jelenések 50. évfordulójától kezdve X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést az egész Egyházra. jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát.
Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni. A gyógyulások száma sok ezer, ebből hetvenet ismer el az Egyház csodás gyógyulásnak. A lelki gyógyulások száma felmérhetetlen. Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

Február 17-én, vasárnap a 11.30-as szentmisén, a Házasság Hete keretén belül, megáldjuk azokat a házastársakat, akiknek évfordulójuk van.

Február 3-án, vasárnap 16.00-kor Mocorgós mise lesz kisgyermekes családoknak.

Január 20-27 között lesz az ökumenikus imahét. A keresztények egységéért imádkozunk más felekezetekkel együtt. 

 Január 23-án, szerdán 17.00-kor Ökumenikus istentisztelet lesz templomunkban a görögkatolikus és a református hívek résztvételével.

December 31-én, hétfőn, Szilveszter napján, évvégi hálaadást tartunk17:00-tól egy szentmise keretében.

December 14-15-16-án Adventi Lelkigyakorlatos Beszédeket tart Keresztfalvi Péter bencés szerzetes atya a templomunkban - pénteken és szombaton 18.00-kor, vasárnap pedig 11.30-kor.

December 23-án, vasárnap 16:00 órától lesz a fáklyás felvonulás az avastetői buszvégállomástól az új református templomig. Útközben megállunk a mi templomunknál is.

 

December 8-án, a szombat esti szentmise után lesz a III. Miskolci Adventi Fesztivál hangversenye. Karnagy: Sándor Zoltán.

Advent idején, hétfőnként 16:30-kor találkoznak a Hétköznapok lelkigyakorlatának résztvevői az emeleti hittanteremben imatapasztalataik megosztására.

December 1-én, szombaton az esti szentmise után koncertet ad Sztahura Ágnes és Szurasenko Dániel. Utána agapé lesz.

December 2-án, 16.00-kor Mocorgós mise lesz a kápolnában.

December 3-án, hétfőn kezdődnek a roráték. A hétfői roráték után kis agapét is tartunk, melyre adományokat, süteményt, pogácsát elfogadunk.

November 24-én, szombaton 17:00-kor világméretű szentségimádás lesz. Célja hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte a világon és meghaladjuk a 2017-es szentségimádási lánc létszámát.

Október 28-án és november 4-én 16 órától mocorgós misét tartunk a kisgyermekes családok részére a kápolnában. A jövőben pedig a hónap első vasárnapjain lesz a legkisebbeknek szentmise.

Október 7-én, vasárnap a 11.30-as szentmisében az „Idősek Világnapja” alkalmából köszöntjük idős híveinket.

Október 1-én, hétfőn Biblia óra a kápolnában. Tartja a plébános. Téma: A Teremtés könyve 2. fejezet.

Minden érdeklődőt várunk.

Szeptember 23-án, vasárnap az esti szentmisével kezdjük meg a Búcsú hetét.

A szentmise végén megnyitjuk a kiállítást Raffai Kinga festőművész festményeiből és Boller Zoltán fafaragóművész alkotásaiból.

A kiállítás darabjai a templomban lesznek kihelyezve.

 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 

 

 

Szeptember 23.-án vasárnap az esti szentmise keretében lesz a templom búcsú hetének megnyitása, melyen Raffai Kinga festőművész kiállítása kerül bemutatásra.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 

RAFFAI KINGA
Kondor Béla díjas festőművész

Pedagógus családból származó Raffai Kinga az egri Eszterházy Károly Főiskolán szerzett rajz-földrajz szakos tanári diplomát. A főiskolán Seres János és Blaskó János oktatóktól tanulta meg a képzőművészet titkait és fortélyait. Itt ismerkedett meg a batik festészettel, annak eredeti jávai módszerével. Főiskolás kora óta sokféle anyaggal dolgozik, készít grafikákat, kerámiákat, de az akvarellfestést és batikolást kedveli leginkább. A formateremtésnek ezek a változatai állnak legközelebb egyéniségéhez. Ezzel az ősi eredetű festői eljárással tudja legérvényesebben megörökíteni egy-egy valóságrész megragadó szépségeit.
1980-tól tagja a Magyar Képzőművészeti Alapnak, első kiállítása is erre az évre datálódik. Azóta számtalan kiállításon – belföldön és külföldön egyaránt- csodálhatták meg festményeit.
Raffai Kinga nemcsak festőművész, hanem tanár is. Életének része, hogy fiatalokat szépre, kulturált megjelenítésre tanítson, korábban általános iskolákban rajztanárként, később pedig az Eötvös József Szakközépiskolában művésztanárként, a művészeti tagozat vezetőjeként.
Sok könyvet, verseskötetet illusztrált képeivel, de saját könyve is jelent meg, például a Miskolc száz rajzon vagy a Dajkáld völgy eme várost. Utóbbi műben Eger városról festett képei szerepelnek hozzájuk szervesen illeszkedő versidézetekkel. A könyv bevezetőjében Dr. Lisztóczky László egyetemi tanár Raffai Kingáról ezt írja: „Assisi Szent Ferenc-i lényegességélmény és megragadottság munkál, mely minden tudás és művészet alapvető feltétele és kiindulópontja.”
„Úgy szép a szó” címmel jelent meg a három szerző által készített könyv. Előszavában Gyöngyösi Gábor a következőket írja a szerzőkről: „Balogh Andrea elbeszéléseket ír lelki folyamatokról, melyeket legegyszerűbben Isten-keresésnek nevezhetnénk.” „György-Horváth László verses formában tesz hitet – Isten hivatásos szolgájaként- vallása tanításairól.” „Raffai Kinga képei pedig vizuális hatások révén ébresztik azokat az érzelmeket, amelyek a jót, az Isteninek is nevezhetőt jelentik az emberben.” A kötetből kiolvasható szándék a vallásos világkép őszinte kitárása.
Raffai Kinga a szépség, a jóság, a lélek, a hit oldalán vállalt szolgálatot, képei szeretetet és békességet sugároznak. Színek és formák által képteremtő igénnyel az értelmen és az érzelmeken túl, elbeszélő szimbólumokat teremtő, gyakran népköltészeti ihletésű munkákat készít. A szellemi-képi-érzelmi üresség ellen küzd alkotásaival. Batikjain a színek és formák nem csupán szemet gyönyörködtető, díszítő elemekként szerveződnek egy korhoz kötött ízlésvilág elvárásaihoz igazodva. Alkotásainak mondanivalója változatos formai és kompozíciós megoldásokban fejeződnek ki.
Alkotói nagyságáról a Diósgyőri Vár látogatói is meggyőződhetnek, hiszen a vár lovagtermében van elhelyezve az általa megfestett Koronázási palást, melynek egy részlete itt is látható a Jezsuita Templomban.

 

Szeptember 23. Vasárnap: 18.00 – Szentmise, Koncert (Ars Sacra) •

Szeptember 24. Hétfő: 18.00 – Szentmise, Bibliaóra: A Teremtés története •

Szeptember 25. Kedd: 18.00 – Szentmise, Orgonakoncert – Sztahura Ágnes •

Szeptember 26. Szerda: 18:00 – Szentmise (szolgál a kollégium), Filmklub •

Szeptember 27. Csütörtök: 17:00 – Szentmise, Triduum I. napja, Szt. Ferenc musical (a gumiudvaron) •

Szeptember 28. Péntek: 18:00 – Szentmise, Triduum II. Napja, Versbarátok köre (pap költők) •

Szeptember 29. Szombat: 9:00 EGYHÁZKÖZSÉGEK NAPJA (Főzőverseny, Könyv vásár, Dominó Duó, játékok, versek, rajzverseny stb.) 18.00 – Szentmise, Triduum III. napja •

Szeptember 30. Vasárnap: 11:00 Ünnepi szentmise, 12:30 Agapé és Díszebéd

Augusztus 13-án, hétfőn tartja a "Hogy-vagy" klub augusztusi összejövetelét Bükkszentlászlón, a Fő u. 145. sz. alatt. Érdeklődni lehet Adamovichné Margónál a 06/30/6701701 telefonszámon!

Szombaton Károly atya vezetésével 18 fő kirándult a Tisza tóhoz. Részt vettünk vizi túrán, megcsodáltuk a természet szépségeit. Halászlevet ettünk, napfényes csodaszép időben kellemes órákat töltöttünk együtt.

Június 22-én, az esti szentmise után tartjuk az Egyházközségi Tanács évzáró estjét.

Az Úrnapi 9:30-s szentmise körmenettel folytatódott  amelyen az Oltáriszentséget a templom falain kívülre vitték, ezzel is tanúságot téve a hitről.  A négy ünnepi virágdíszbe öltözött oltárnál álltunk meg, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvastak fel. 

MINDENKINEK MINDENE LETT - CSÓKAY KÁROLY SJ GÁLFI IGNÁC ÉLETMŰ DÍJAT KAPOTT
Miskolc Város ünnepén Károly atya őszinte meglepetéssel vette át a Gálfi Ignác díjat, mellyel Miskolc város elismerését és háláját fejezte ki a mindenki által nagyra becsült és szeretett 91 éves jezsuita szerzetesnek azért a 23 évért, amit a város szolgálatában töltött. Az ünnepség másnapján csodálkozva mesélte: „Nem értem, miért pont nekem adták ezt a megtisztelő díjat, egyáltalán, hogyan jutottam eszükbe?” Aki egy kicsit is ismeri Károly atyát, az pontosan tudja, hogy miért. Hiszen Károly atya mindig „éppen most” jött meg a beteglátogatásból, vagy éppen indul az öregotthonba misézni, esetleg nem veszi fel a telefonját, hiszen pont gyóntat. A két lábon járó jezsuita szerzetesi ideál, akinél sorban állnak kicsinyek és nagyok, akire mindig lehet számítani, aki nem megy el egyetlen szegény mellett sem úgy, hogy ne segítene neki, saját miskolci tevékenységét így látja: „23 év nem olyan nagy idő... Segítettem az embereket, a lelki problémáikban. Mindig jöttek, most is sokan jönnek lelki beszélgetésre. Gyóntattam sok személyt, főképp a gyerekeket. Bátorítottam őket azzal, hogy a Jó Isten szereti őket, hogy ne féljenek. Igyekeztem kihozni magamból a legjobbat, de én egyszerű ember vagyok. Szerény képességeim szerint dolgoztam.”
Továbblépve olvasható Károly atya miskolci tevékenységének (a lehető legrövidebb) összefoglalása

Május 14-én, hétfőn délelőtt 10-től 12-ig "Hogy-vagy" klub az Ádám János teremben.

Április 28-án, szombaton lesz a következő plébániai teadélután. Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Testvérek!

Az Úr nem ment el, itt maradt és mindig szeretettel vár bennünket!
Imádjuk Őt az Oltáriszentségben!

Szentségimádási napok: az Isteni Ige templomban minden kedden 18 órától és minden csütörtökön 17:30-tól 18-ig.

Október 17-én a Miskolci Nemzeti estély keretében P. Csókay Károly SJ megkapta a Kartal–Veczán közéleti díjat, amelyet két Miskolchoz kötődő egyházi személyiségről, Kartal Ernő minorita tartományfőnökről és Veczán Pál evangélikus esperesről neveztek el. A KÉSZ ( Keresztény Élet Szövetsége) miskolci csoportja minden évben olyan díjazottat választ, akit az egész város tisztelete övez. Károly atya mit sem sejtve érkezett az ünnepségre, melyre jezsuita rendtársai hozták el nagy ügyesen. A gimnázium diákjai is szép számmal megjelentek, hiszen egész héten készültek erre az alkalomra. Károly atya maga is meglepődött, hogy a plébánia több száz híve és a közel nyolcszáz tanuló közül egy sem kotyogta el neki, hogy mi vár rá. „Annyira meglepődtem, és közben majd’ elsüllyedtem, hiszen méltatlan vagyok én erre a kitüntetésre. Ennyi szeretetet kapni csodálatosan nagy öröm a számomra.”- nyilatkozta Károly atya másnap az iskola udvarán egy röpke interjúban. (Szelenge Judit)

Iskolakezdés, gyémántmise, papszentelés, negyedszázados jubileum – Eseménydús volt a szeptember az avasi Isteni Ige templomban

Annyi minden történt szeptemberben, hogy alig volt elég a négy hét, ez volt az egyházközség tagjainak az érzése. Minden vasárnapra ünnep jutott. Iskolakezdés, gyémántmise, papszentelés, negyedszázados jubileum. A mi iskolánk, a mi papjaink, a mi búcsúnk…

Először is Ternyák Csaba egri érsek szeptember 3-án Miskolcon, az Avas-déli Isteni Ige Templomban szentelte pappá Petrovics László jezsuitát. Petrovics László szerint jezsuitának lenni egyet jelent a nagylelkűséggel. „Tudni igazán nagylelkűnek lenni az élettel. Tanulni nagylelkűséget törékenységben és megbocsátásban. Mindig nagylelkűnek lenni a szeretetben”. A papszentelés, az első mise, mind nagy örömet szerez a híveknek, „ahogy a mennyben, úgy a földön is.” Az egyházközség tagjai ettől fogva még nagyobb szeretettel imádkoznak Laci atyáért, aki szeptembertől az iskolalelkészi feladatokat fogja ellátni a gimnázium iskolalelkészségi csapata tagjaként.

A következő vasárnapon P. Csókay Károly gyémántmiséjét ünnepelte az egyházközség és a Jézus Társasága. A nagy ünnepet szándékosan halasztottak el július 30-ról, amikor mindenki nyaral, szeptember 10-re, amikor mindenki el tud jönni. Mert ki ne szeretett volna ott lenni ezen az örömteli ünnepen? Károly atya persze szerényen csak annyit mondott, hogy aki aznap mégsem tud eljönni, ne bánkódjon, „hiszen úgyis minden mise gyémántmise”. Az egyházközség imádságos asszonyai július vége után még buzgóbban imádkoztak Károly atyáért, hogy a gyémánt jubileumot jó egészségben érje meg, és ez így is történt. A kalandos életű misszionárius, nagy szeretetű apostol, templomépítő, az Avas Károly atyája, öregek vigasztalója, lelkivezető, Szentignáci lelkigyakorlatok adója, a Karitász lelkes tagja, cursillós, a hősies gyóntató szokásos vidámságával és mélyreható, de valahogy mindig humortól csillogó tekintetével fogadta a gratulációkat. Ha valaki magas életkorára, vagy a hatvanéves papi pályafutására utal, már szinte szállóigévé vált félmondatával szokott válaszolni: „bűnbánó lelkülettel élek főképp hanyagságaimért, amíg a Jóisten megengedi...”

Az elsőmisés és gyémántmisés áldások kiosztása után következett a 25. évforduló, a búcsú hete. „Ez a hét a hálaadásról szól,” emelte ki P. András Attila SJ. a miskolci jezsuita szerzetesek helyi elöljárója. „Hálát adunk, hogy 25 éve áll itt ez a templom, s erre a 25 évre a közösségek együtt tekintenek vissza, és együtt emlékeznek az ajándékokra, amelyekért hálásak lehetünk.” A búcsú hetének programja sokakat odacsalogatott a templom köré: egész héten megtekinthető volt Petrás Mária bibliai témájú kerámia kiállítása. A művésznő találkozott a hívekkel és csángó népdalokat és szent énekeket adott elő. Bemutatták az új Szent Ignác filmet, volt Sztahura Ágnes orgonakoncert, fellépett a Páter Rock, a gyerekek Szent László rajzpályázattal készültek, szombaton, az egyházközségek napján volt bográcsos főzőverseny, játékok és Tófalvi Mihály mesemondó is. A vasárnapi görögkatolikus szent liturgián Orosz Atanáz püspök atya volt a főcelebráns, és jelen volt P. Vizi Elemér SJ. a Jézus Társasága provinciálisa. A szentbeszédet a mindenki által szeretett Lipcsák János atya mondta.

A következő nagy esemény, amikor Rigó Jenő atya átvette a plébánosi feladatokat, már bele sem fért a szeptemberbe. (Szelenge Judit)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com