fejleckep

Plébánia élet

Virágvasárnapi örömtánc Jézus ünnepélyes bevonulására Jeruzsálemben. Köszönjük Szent Ferenc Kisnővéreinek a betanítást, a kislányoknak a szép táncot, a passió felolvasását a gyerekeknek. A hangosítást Spisák Csaba végezte, a szülők is sokat a segítettek, a hitoktatók és Barna atya munkája is benne volt, hogy ilyen szép, megható virágvasárnapunk lett! Istennek legyen hála!

A táncról készült video a facebook-on található.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott a 90 éves Csókay Károly jezsuita szerzetesnek. Károly atya születésnapján, december 7-én beteg volt, ezért a kitüntetést március 30-án vette át Veres András győri megyéspüspöktől, Budapesten az MKPK székházában. Isten éltesse köztünk! (Interjú: Magyar Kurír, Új Ember)

Isten éltesse P. Csókay Károly SJ, atyát 90. születésnapja alkalmából!
Szerető Istenünk! Köszönjük, hogy nekünk adtad lelkipásztorul Károly atyát, hogy általa is megtapasztalhatjuk a Te irgalmas, atyai szeretetedet. Áraszd rá kegyelmedet, és tartsd meg köztünk még sokáig, erőben és jó egészségben, hogy az ő atyai vezetésével és példáját követve mi is még jobban megtérjünk, megjavuljunk és megdicsőíthessünk Téged. Ámen.


„Különleges nap ez a mai, hiszen az újév első napja nemcsak Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, és a Jézus Társasága neve napja, hanem ma van Tamás Barna atya fogadalomtétele is.” Ezekkel a szavakkal üdvözölte P. András Attila SJ plébános atya a híveket, akik zsúfolásig megtöltötték az Isteni Ige templomot. P. Forrai Tamás SJ atya mutatta be a szentmisét, és az összes magyar jezsuita, aki csak el tudott jönni Miskolcra, koncelebrált.

 

 

Február 25-én, szombaton tartottuk a farsangi mulatságot a plébánia hittanosainak és a családoknak. 30 gyerek jelmezbe öltözött, de a felnőttek is beöltöztek a gyerekek nagy örömére. Köszönet ezért Károly atyának, Hauselné Verának és a hitoktatóknak. Köszönetet mondunk még a tombolatárgyak felajánlóinak is. A tortákért Battáné Katikának, Bartusné Margókának és Baloghné Perjési Mártikának. A fényképezésért Spisák Csabának, a hangosításért Imregh Andrisnak és Medve Daninak, a díszítésért a bérmálkozóknak, és a Táptalaj csoportból Virágh Márknak és Horváth Aladárnak. A Jezsuita Gimnázium konyhájáról Orosz Marikának, és a képviselőtestület tagjainak Mozgóné Marikának, Vígh Noéminek, Bodorné Borikának, Oraveczné Anitának, Medvéné Terikének a sok finomságért, amit készítettek. Külön köszönet illeti a táncház vezetéséért Sinka Tímea tánctanárnőt. Közös munkával sikerült igazán jó hangulatú, színvonalas farsangi
mulatságot összehozni. Istennek legyen hála! – Pap Csabáné Kati beszámolója 

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com