fejleckep

Hírek

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi 1%ával, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

A második 1% felajánlására figyelmükbe ajánljuk a Jézus Társasága Alapítványt, a Jezsuita Nevelésért Alapítványt és a Katolikus Karitászt.


A 2019-es esztendőt a jezsuita tartományfőnök a hivatás évének nyilvánította a magyar jezsuiták és jezsuita művek számára. Hívjuk a jezsuiták barátait és minden velünk rokonszenvezőt, hogy az idei év minden csütörtökjén ajánljunk föl személyes imaidőt Jézussal, új jezsuita hivatásokat kérve. Más, vagy éppen kiegészítő lehetőség, hogy a nap folyamán felajánlunk valami jónak, szépnek a megtételét egy erre rászoruló felé.
Ima jezsuita hivatásokért
Úr Jézus Krisztus, Te, aki meghívtad Szent Ignácot és annyi kiváló társat adtál neki az elmúlt évszázadok során, kérünk, áldd meg a Jezsuita Rendet, hogy hűségesen tölthesse be küldetését, néped szolgálatát. Kérünk, áldd meg a Társaság papjait, hogy Téged lelkesen hirdethessenek. Áldd meg a jezsuita testvéreket, hogy örömmel szolgálhassanak. Erősítsd meg a tanuló rendtagokat, hogy szorgalmasan készüljenek a papi, illetve a szerzetes testvéri életre. Úr Jézus, Egyházad újból és újból kifejezi, hogy igényt tart a jezsuita rend szolgálatára. Hisszük, hogy Te ma is akarsz új társakat hívni. Kérünk, add, hogy azok a fiatalok, akiket Te meg akarsz szólítani, készek legyenek hívásodat meghallani és legyen erejük követni azt, Isten nagyobb dicsőségére. Ámen

Január 1-től változtak a szertartások díjai. Attól függően hogy orgonás vagy csendes miséről van szó, 3000 ft illetve 1500 ft . A temetés 25000 ft és 15000 ft az esküvő 30000 ft és 15000 ft.

Január 11-én, pénteken 18.00-kor a szerntmisét elhunyt P. Miklósházy Attiláért a külföldön élő magyarok volt jezsuita püspökéért ajánljuk fel.

Január 25-én, pénteken 17.00-kor ünnepélyes requiem (gyászmise) lesz templomunkban elhunyt Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsekért.

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek életének 87., papságának 63. évében, december 31-én a nyíregyházi Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. 

Seregély István 1931. március 13-án, Szombathelyen született. A középiskolát a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait Szombathelyen kezdte, majd Budapesten fejezte be.

1955. június 19-én Szombathelyen szentelték pappá. 1974-ig káplánként szolgált Gyöngyösfalun, majd Nyőgéren, Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen, Szombathelyen. 1987-ig plébános volt Kőszegszerdahelyen és Kőszegen. II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké, július 25-én szentelték püspökké az egri Szent Mihály- és Szent János-főszékesegyházban. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, 1993-tól 2001-ig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) alelnöke volt. 2007. június 9-től nyugalmazott érsek.

Jelmondata: „Christus est via veritas et vita”; „Krisztus az út, az igazság és az élet”.

Temetése 2019. január 8-án, kedden lesz az egri főszékesegyházban. Lelki üdvéért koporsója előtt 10 órakor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10.30-kor szentmisét mutatnak be. Ezt követően helyezzik el földi maradványait a főpásztorok temetkezési helyén, a bazilika altemplomában.

 

December 17-én, hétfőn este 17.00-kor lesz a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Karácsonyra hangolódó koncertje. Az esti szentmise elmarad.

December 21-22-én, pénteken és szombaton 17:00-tól gyóntatás lesz a templomban a szentmisék előtt készületül Karácsony ünnepére.

November hónap minden hétköznap esti szentmiséjét elhunyt hozzátartozóinkért ajánljuk fel. Kérjük a testvéreket, hogy hozzátartozóik nevét jegyezzék fel a templom bejáratánál levő asztalon elhelyezett lapokra (amit leadhatnak a sekrestyében, a plébániai irodán vagy perselyezéskor október 31-ig). Adományaikat templomunk fűtésére fordítjuk.

E kezdeményezés szerint 2018. október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért - számos helyen ezért akár a tanítást is szüneteltetik erre a fél órára. Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket, és ezért kéri a pedagógusokat, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a világ békéjéért október 18-án 9 órától. Ez az alkalom ebben a formájában kiemelt hangsúlyt adhat októbernek mint a rózsafüzér hónapjának.

A Jezsuta Gimnázium diákjai reggel 9 órakor közösen végzik az Örvendetes Rózsafüzért.

Október 8-án, hétfőn "Hogy-vagy" klub délelőtt 10-től 12-ig az Avasi Közösségi Tér társalgójában.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Október 15-én, hétfőn az esti szentmise után Biblia óra a kápolnában. Tartja: a plébános. Témája: a Teremtés könyve 3. fejezete – A bűnbeesés története.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Testvérek!

Szeptembertől hétköznap reggel 7:30 és este 18:00 órakor lesz szentmise.Kedden csak reggel!

Szentségimádás keddenként 18:00 és csütörtökönként 17:30-kor.

Vasárnapi szentmisék: 7:30, 8:30, 11:30, és 18:00 órakor lesznek.

Május 14-től 20-ig pünkösdvárás gyóntatással az esti szentmisékben, kedden és szombaton görög liturgiával.

Október 2.-tól, a hétköznapi szentmisék a kápolnában lesznek megtartva.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com