fejleckep

Március 13-án, vasárnap 15 órától városi keresztút lesz. Gyülekező és indulás a Szent Anna templomtól. A város utcáin keresztül imádkozva vonulunk a Mindszenti templomba.

Március 10-én, csütörtökön Miskolci Egyetemi Lelkészség fáklyás keresztutat szervez Lillafüreden a Limpiászi kereszthez vivő úton 19:00 órától. Találkozás a nagy parkolóban.

Nagyböjti időszakban minden pénteken 17:20-tól keresztutat végzünk a templomban. A Jézus szenvedéséről közösen végzett elmélkedő ima elősegíti a vele egyesült életet a mindennapokban.

Január 30-án szombaton farsangi batyus mulatságra várják a város keresztény fiataljait a Mindszenti plébánia Milleniumi termében. Részletek és jelentkezés fb oldaukon. http://facebook.com/kapcsoljukossze

Február 6-án szombaton az esti szentmise után vidám batyus plébániai estet tartunk a Közösségi teremben. Felső korhatár nélkül minden felnőtt korút szeretettel vá-runk.

Január 30-án szombaton 9:30-tól 12-ig lesz a plébániánkhoz tartozó hittanos gyerekek farsangi karneválja a Gimnázium Fényi Gyula termében. Szeretettel várjuk a családokat!

Templomunkban január 21-én csütörtökön 18:00 órától tartunk közös ökumenikus imádságot. Házigazda a római katolikus plébánia, igét hirdet Dandé András református lelkipásztor, az imaalkalom után a görögkatolikus parókia hívei várják agapéra a résztvevőket.

Ezen a napon, az esti szentmise elmarad. Kérjük a kedves testvé-reket, hogy aznap a reggeli szentmisén vegyenek részt! Nem lesz közös szentség-imádás sem.

Január 17-én vasárnap az elvándorlók és menekültek világnapja, s egyben megkez-dődik az Ökumenikus imahét, a keresztény felekezetek közös imádsága. A 2016-ös imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki. Mottója: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

Miskolc fiataljai hívnak egy közös szilveszteri bulira a Fráter György Katlikus Gimnáziumba. Lesz ott élő zene, disco, tánc, karaoke, just dance, játékok és folyamatos beszélgetésre is van idő. Az új esztendőt egy közös imával kezdjük az irgalmasság évében. Kapcsoljuk össze közösségeinket!

Éjféli szentmise – december 24-én, éjfélkor. Előtte Görög Katolikus Szentliturgia 22:00 órakor.

Karácsony ünnepén – vasárnapi miserend, 70:0; 8:30; 11:30; 18:00 órakor.

Karácsony másnapján– december 26-án Szt. István első vértanú, szentmisék: 7:00; 11:30; 18:00 órakor. Az esti mise után a Cédrus kórus karácsonyi koncertje a templomban.

Szent Család ünnepe – december 27-én, a családok megáldása a 18:00 órai szentmise keretében. Várjuk a jubiláns házastársak jelentkezését az irodában és a sekrestyében!

 

Év végi hálaadás – december 31-én, 16:30 órakor.

Újévi szentmisék – 2016. január 1-én, vasárnapi miserend.

December 20-án, advent 4. vasárnapján a 8:30-as szentmise keretében betlehemes játékot adnak elő hittanosaink. Szeretettel hívjuk a családokat, gyerekeket, híveinket!

December 19-én szombaton 15:00 – 17:30 között a plébánia karitász csoportja szeretettel várja karácsonyi összejövetelére idős és egyedülálló testvéreinket.

December 16-án szerdán 18:00-19:30 között a Jezsuita Gimnázium kórusainak és népdalénekeseinek karácsonyi koncertje lesz a templomunkban.

December 20-án fáklyás levonulást tartanak templomunk egyházközségei. Gyülekező az Avastető végállomásnál. 16 órakor indulás a templomhoz. A dicséret végén betlehemes játék a görög katolikus parókia oldalában.

Célunk, hogy a lakótelep felé megmutassuk Jézus Krisztusba vetett reményünket, és meghívást adjunk közösségünkbe! Ünnepeljük együtt Jézus születését.

December 10-én, csütörtökön az esti szentmise után P. Csókay Károly SJ vetített képes beszámolót tart szentföldi zarándoklatáról a Közösségi teremben, melyre mindenkit szeretettel vár.

5. oldal / 6

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com