fejleckep

Papszentelés

Augusztus 25-én, szombaton 15 órától Elek László jezsuitát templomunkban pappá szenteli dr. Ternyák Csaba egri érsek.

Mindenkit szeretettel várunk az előző éjjeli virrasztásra, a szentelés utáni egész estés ünneplésre, és másnapi újmiséjére is.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com