fejleckep

P.Rigó Jenő SJ. - plébános

Született: 1963.09.29.
Belépés: 1995.09.17.

Közösség: Miskolc

„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)


Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni számomra annyit jelent, hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igaz világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, melyre őket az Isten hívja.

Jezsuita munkák:
2000-2002: Noviciusmester sociusa
2006-2009: Miskolci kollégium vezetője
2010-2013: Szent József Templom igazgató, Kaszap István Kollégium igazgató, Treasurer
2013- 2017: Torontói Szent Erzsébet Templom plébánosa

2017: Avas-Déli Római Katolikus Jezsuita Plébánia

 

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com