fejleckep

Közösségeink

2007-ben alakultunk kiscsoportos közösségben. Szent Mónika imádságos élete, bátorsága, az imában való kitartása meghatározó lett számunkra.

Csatlakoztunk az Országos Szent Mónika imaközösséghez, így egy nagy család tagjai is lettünk. Jelenlegi lelki vezetőnk: Kürtösi Krisztián atya Bátaszéki plébános.
A helyi csoportot Batta Istvánné Katika vezeti.
Legfőbb feladatunknak tartjuk:
- Imádságos szeretetünket szétosztani minden embernek.
- Közösséget formálni, megtartani és bővíteni.
- Példamutató, kitartó imádkozás egy közösségben családjainkért, gyermekeinkért, unokáinkért és nem utolsó sorban a fiatalokért, hisz ők a jövő zálogai.
- Szolgálni Istent és embert, egyházközösségünk életében aktívan részt venni, segítséget nyújtani
- Kapcsolatot tartani azokkal a volt tagjainkkal, akik már nem tudnak eljárni az imaórákra

A napi imákat otthon végezzük.
Közösségben havonta egyszer találkozunk, hétfői napon a kápolnában 17:00 órától 17:45-ig, utána szentmisén veszünk részt.
Legközelebbi imaóráink: február 10-én, Március 23-án.
Szeretettel várunk imacsoportunkba minden érdeklődő édesanyát, édesapát, és mindenkit, akik imádkozni szeretnének családjukért közösségünkkel.

Gyönyörűséges iga ez, mely boldogságot szerez,
akiért hűn szolgálsz, Jézus nevével nap-nap után.
Nem kell hozzá semmi más csak

HIT – AKARAT – LÉLEKERŐ – SZERETET égbe emelő!

Rózsafüzér imádságok időpontjai

Kedd
Fájdalmas rózsafüzér

Felajánlás Mária szeplőtelen szívéhez, a Fatimai Szűzanyát kérve a családok védelmében.

Áldozati rózsafüzér

Az Oltáriszentség előtt magyar népünk megújulásáért és nemzetünk megmaradásáért.
Hetente felváltva, minden alkalommal a kezdés 17:00, a befejezés 17:45. Utána negyedóra Szentségimádás, csendes elmélkedés. Jézus Szíve litánia.

Csütörtök
Világosság rózsafüzér

Felajánlás a Szentatya havi imaszándékára és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében a kijelölt szándékra.

Kezdés: 17:00
Szentségi áldás: 17:55
Szentmise: 18:00


Szombat
Örvendetes rózsafüzér

Felajánlás beteg és elhunyt testvéreink szándékára.

Kezdés: 17:00, befejezés 17:45
Utána szentmise 18:00


Vasárnap
Dicsőséges rózsafüzér

Felajánlás a Szentatyáért, papokért, szerzetesekért, papi és szerzetesi hívtásokért.

Minden hónap első vasárnapján Szentségimádás.

Kezdés: 17:00, befejezés 17:45
Utána szentmise.

Az imaalkalmakat a Rózsafüzér társulat végzi. Kérjük a kedves híveket, csatlakozzanak a közösen végzett imaórákhoz.

Teréz anya szavait idézve: „Valami szépet tenni Istenért”

 

„Megtalálni Istent mindenben”                                           
(Loyolai Szent Ignác)

Bemutatkozás:

A Keresztény Élet Közössége a világ számos országában működő közösség: „krisztushívők pápai jogú nemzetközi társulása”. Eredete 1540 tájára vezethető vissza, amikor Loyolai Szent Ignác és társai kezdeményezésére a világ különböző tájain laikus közösségek jöttek létre, melyek Mária Kongregáció néven váltak ismertté. A történelem viharaiban sok-sok változást megélt közösség 1967-ben, a II. vatikáni zsinat szellemében „Keresztény Élet Közössége” néven alakult újjá. A magyar KÉK kezdetét 1990-től számítjuk, amikor német jezsuiták az első lelkigyakorlatokat világiaknak megtartották. Jelenleg Miskolcon, Budapesten, Vecsésen és Szegeden működnek 5-10 fős csoportok.
Lelkiségünkről:
Arra törekszünk, hogy
- életünk középpontja Jézus Krisztus legyen,
- naponta figyeljünk Isten szavára a Szentírásban,
- életünk szakaszaira (naponta, évente) imádságban visszatekintsünk, hogy felismerjük Isten jelenlétét az életünkben,
- igénybe vegyük olyan személyekkel való beszélgetést, akik kísérőként segítenek minket lelki utunkon,
- Szent Ignác lelkigyakorlataiban tapasztalatokat szerezzünk.

Kéthetente találkozunk, hogy lelkiségünknek megfelelően a Szentírás alapján közösen elmélkedjünk, Szent Ignác módszereivel imádkozzunk, és megosszuk lelki élményeinket, tapasztalatainkat. Évente kétszer, adventben és nagyböjtben „hétköznapok lelkigyakorlatát” szervezünk tagjaink és minden érdeklődő részére.

Miskolci csoportjaink találkozóinak helyszínei:
- Avasi csoport: hétfőn 16:30-kor Isteni Ige templom hittanterme
- Újdiósgyőri csoport: vasárnap 15:30-kor Miskolc, Bíró utca 10.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! (Gajdos Edit, 30 463 6440 és 46 373 293)

Plébániánkon a Katolikus Karitász Szeretetszolgálata működik. Az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Az önkéntesek segítő munkájukkal azon vannak, hogy az Isten által jónak teremtett világot újra jobbá tegyük.

A Karitász nagy családja a világon évente 200 országban segít 24 millió embernek. A világban 1.065.000 segítő tevékenykedik.
A Karitász célja és feladata, a szegények, rászorulók, bajbajutottak megsegítése a Katolikus Egyház nevében.
Helyi csoportunk az alábbi feladatokat végzi rendszeresen:
Beteg, idős emberek látogatása otthonaikban vagy a kórházban. Adományok gyűjtése és szétosztása. Erzsébet napi kenyérosztás. Csoportgyűlés havonta egyszer. Anyák és idősek köszöntése, ajándékozás. Idős otthonba szeretetvendégség évente kétszer. Karitász mise. Nagyböjtben keresztút végzése. Havonta élelmiszer adományok csomagolása, kihordása azoknak, akik nem tudnak érte jönni. Szervezünk szentségimádásokat, a többi városi Karitász csoportokkal közösen, lelkigyakorlatot végzünk, sok közös imádkozási alkalmunk van. Krízis segély támogatásban segítjük a családokat.
Szeretünk együtt lenni, járunk kirándulni, köszöntjük egymást név és születésnapokon, évente kétszer a többi csoporttal közösen összejövetelt tartunk, ahol mindig jól érezzük magunkat. Részt veszünk az éves Karitász találkozón Egerben.
A plébániához kötődünk, az eseményeken jelen vagyunk, a csoportunk jó kapcsolatot ápol a plébános atyával.
A felebaráti szeretet gyakorlása, a Karitász keresztény közösségének védjegye.
A Karitász munkatársai, önkéntesei azért dolgoznak, hogy Isten szeretete szétáradjon a világban. Várjuk sorainkba azokat, akik segíteni szeretnének másokon – másoknak.
Batta Mária csop.vez.46/303-474, 20/430-1187

Valljuk, hogy jót tenni jó!

 

A családi csoport olyan keresztény családok közössége, ahol a házaspárok együtt szeretnének elmélyülni a hitben, növekedni Isten ismeretében és ezáltal erősíteni elköteleződésüket egymás iránt.

Közös imádságban és beszélgetésben osztjuk meg tapasztalatainkat, gondolatainkat.

Ezzel egy időben gyermekeink számára is igyekszünk megteremteni a lehetőséget arra, hogy ők is közösségi élményt szerezzenek, egy-két fiatal felnőtt vezetése mellett.

Várunk minden érdeklődő házaspárt, gyermekeikkel együtt, minden hónap második szombatján az Ádám János teremben 16:00 órától.