Küldetésünk

Közösségünk azért jött létre, hogy közösségbe gyűjtse a lakótelepen élő római katolikusokat és egyetlen egyházhoz sem tartozókat. Célja, hogy megszólítson és meghívjon minden jó szándékú embert a szolidaritásra, egymás segítésére, melyet az emberiség, a közös hit, az istenkeresés alapoz meg.

Plébániánk nagyobb közössége, kisebb, korosztályi érdeklődésű csoportokra oszlik. Az óvodásoktól a nyugdíjas korúakig mindenki közösségre lelhet.

Küldetésünk elsődleges területe a miskolci avas-déli lakótelep. Az Avas domb, a város szívében, attól mégis jól elhatároltan, kimutathatóan 70 000 éve lakott hely.

Az egykori szőlők és gyümölcsösök helyén a 60-as évek végétől három ütemben, közel 11 000 lakás épült. 6 óvodával, 5 általános iskolával, 2 középiskolával, kultúrház, könyvtár és vallási intézmény nélkül. A közel 30 000 ember számára, akiknek nagy hányada vidékről beköltöző, a nehéziparban dolgozó munkás volt. A lakótelep elsősorban szállást jelentett, nélkülözve az emberi élethez szükséges intézményeket /kultúrház, sportlétesítmények, templom, stb./.