fejleckep

Eseménydús szeptember

Iskolakezdés, gyémántmise, papszentelés, negyedszázados jubileum – Eseménydús volt a szeptember az avasi Isteni Ige templomban

Annyi minden történt szeptemberben, hogy alig volt elég a négy hét, ez volt az egyházközség tagjainak az érzése. Minden vasárnapra ünnep jutott. Iskolakezdés, gyémántmise, papszentelés, negyedszázados jubileum. A mi iskolánk, a mi papjaink, a mi búcsúnk…

Először is Ternyák Csaba egri érsek szeptember 3-án Miskolcon, az Avas-déli Isteni Ige Templomban szentelte pappá Petrovics László jezsuitát. Petrovics László szerint jezsuitának lenni egyet jelent a nagylelkűséggel. „Tudni igazán nagylelkűnek lenni az élettel. Tanulni nagylelkűséget törékenységben és megbocsátásban. Mindig nagylelkűnek lenni a szeretetben”. A papszentelés, az első mise, mind nagy örömet szerez a híveknek, „ahogy a mennyben, úgy a földön is.” Az egyházközség tagjai ettől fogva még nagyobb szeretettel imádkoznak Laci atyáért, aki szeptembertől az iskolalelkészi feladatokat fogja ellátni a gimnázium iskolalelkészségi csapata tagjaként.

A következő vasárnapon P. Csókay Károly gyémántmiséjét ünnepelte az egyházközség és a Jézus Társasága. A nagy ünnepet szándékosan halasztottak el július 30-ról, amikor mindenki nyaral, szeptember 10-re, amikor mindenki el tud jönni. Mert ki ne szeretett volna ott lenni ezen az örömteli ünnepen? Károly atya persze szerényen csak annyit mondott, hogy aki aznap mégsem tud eljönni, ne bánkódjon, „hiszen úgyis minden mise gyémántmise”. Az egyházközség imádságos asszonyai július vége után még buzgóbban imádkoztak Károly atyáért, hogy a gyémánt jubileumot jó egészségben érje meg, és ez így is történt. A kalandos életű misszionárius, nagy szeretetű apostol, templomépítő, az Avas Károly atyája, öregek vigasztalója, lelkivezető, Szentignáci lelkigyakorlatok adója, a Karitász lelkes tagja, cursillós, a hősies gyóntató szokásos vidámságával és mélyreható, de valahogy mindig humortól csillogó tekintetével fogadta a gratulációkat. Ha valaki magas életkorára, vagy a hatvanéves papi pályafutására utal, már szinte szállóigévé vált félmondatával szokott válaszolni: „bűnbánó lelkülettel élek főképp hanyagságaimért, amíg a Jóisten megengedi...”

Az elsőmisés és gyémántmisés áldások kiosztása után következett a 25. évforduló, a búcsú hete. „Ez a hét a hálaadásról szól,” emelte ki P. András Attila SJ. a miskolci jezsuita szerzetesek helyi elöljárója. „Hálát adunk, hogy 25 éve áll itt ez a templom, s erre a 25 évre a közösségek együtt tekintenek vissza, és együtt emlékeznek az ajándékokra, amelyekért hálásak lehetünk.” A búcsú hetének programja sokakat odacsalogatott a templom köré: egész héten megtekinthető volt Petrás Mária bibliai témájú kerámia kiállítása. A művésznő találkozott a hívekkel és csángó népdalokat és szent énekeket adott elő. Bemutatták az új Szent Ignác filmet, volt Sztahura Ágnes orgonakoncert, fellépett a Páter Rock, a gyerekek Szent László rajzpályázattal készültek, szombaton, az egyházközségek napján volt bográcsos főzőverseny, játékok és Tófalvi Mihály mesemondó is. A vasárnapi görögkatolikus szent liturgián Orosz Atanáz püspök atya volt a főcelebráns, és jelen volt P. Vizi Elemér SJ. a Jézus Társasága provinciálisa. A szentbeszédet a mindenki által szeretett Lipcsák János atya mondta.

A következő nagy esemény, amikor Rigó Jenő atya átvette a plébánosi feladatokat, már bele sem fért a szeptemberbe. (Szelenge Judit)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com