fejleckep

Kiállítás megnyitó

Szeptember 23.-án vasárnap az esti szentmise keretében lesz a templom búcsú hetének megnyitása, melyen Raffai Kinga festőművész kiállítása kerül bemutatásra.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 

RAFFAI KINGA
Kondor Béla díjas festőművész

Pedagógus családból származó Raffai Kinga az egri Eszterházy Károly Főiskolán szerzett rajz-földrajz szakos tanári diplomát. A főiskolán Seres János és Blaskó János oktatóktól tanulta meg a képzőművészet titkait és fortélyait. Itt ismerkedett meg a batik festészettel, annak eredeti jávai módszerével. Főiskolás kora óta sokféle anyaggal dolgozik, készít grafikákat, kerámiákat, de az akvarellfestést és batikolást kedveli leginkább. A formateremtésnek ezek a változatai állnak legközelebb egyéniségéhez. Ezzel az ősi eredetű festői eljárással tudja legérvényesebben megörökíteni egy-egy valóságrész megragadó szépségeit.
1980-tól tagja a Magyar Képzőművészeti Alapnak, első kiállítása is erre az évre datálódik. Azóta számtalan kiállításon – belföldön és külföldön egyaránt- csodálhatták meg festményeit.
Raffai Kinga nemcsak festőművész, hanem tanár is. Életének része, hogy fiatalokat szépre, kulturált megjelenítésre tanítson, korábban általános iskolákban rajztanárként, később pedig az Eötvös József Szakközépiskolában művésztanárként, a művészeti tagozat vezetőjeként.
Sok könyvet, verseskötetet illusztrált képeivel, de saját könyve is jelent meg, például a Miskolc száz rajzon vagy a Dajkáld völgy eme várost. Utóbbi műben Eger városról festett képei szerepelnek hozzájuk szervesen illeszkedő versidézetekkel. A könyv bevezetőjében Dr. Lisztóczky László egyetemi tanár Raffai Kingáról ezt írja: „Assisi Szent Ferenc-i lényegességélmény és megragadottság munkál, mely minden tudás és művészet alapvető feltétele és kiindulópontja.”
„Úgy szép a szó” címmel jelent meg a három szerző által készített könyv. Előszavában Gyöngyösi Gábor a következőket írja a szerzőkről: „Balogh Andrea elbeszéléseket ír lelki folyamatokról, melyeket legegyszerűbben Isten-keresésnek nevezhetnénk.” „György-Horváth László verses formában tesz hitet – Isten hivatásos szolgájaként- vallása tanításairól.” „Raffai Kinga képei pedig vizuális hatások révén ébresztik azokat az érzelmeket, amelyek a jót, az Isteninek is nevezhetőt jelentik az emberben.” A kötetből kiolvasható szándék a vallásos világkép őszinte kitárása.
Raffai Kinga a szépség, a jóság, a lélek, a hit oldalán vállalt szolgálatot, képei szeretetet és békességet sugároznak. Színek és formák által képteremtő igénnyel az értelmen és az érzelmeken túl, elbeszélő szimbólumokat teremtő, gyakran népköltészeti ihletésű munkákat készít. A szellemi-képi-érzelmi üresség ellen küzd alkotásaival. Batikjain a színek és formák nem csupán szemet gyönyörködtető, díszítő elemekként szerveződnek egy korhoz kötött ízlésvilág elvárásaihoz igazodva. Alkotásainak mondanivalója változatos formai és kompozíciós megoldásokban fejeződnek ki.
Alkotói nagyságáról a Diósgyőri Vár látogatói is meggyőződhetnek, hiszen a vár lovagtermében van elhelyezve az általa megfestett Koronázási palást, melynek egy részlete itt is látható a Jezsuita Templomban.

 

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com