fejleckep

Hivatások éve


A 2019-es esztendőt a jezsuita tartományfőnök a hivatás évének nyilvánította a magyar jezsuiták és jezsuita művek számára. Hívjuk a jezsuiták barátait és minden velünk rokonszenvezőt, hogy az idei év minden csütörtökjén ajánljunk föl személyes imaidőt Jézussal, új jezsuita hivatásokat kérve. Más, vagy éppen kiegészítő lehetőség, hogy a nap folyamán felajánlunk valami jónak, szépnek a megtételét egy erre rászoruló felé.
Ima jezsuita hivatásokért
Úr Jézus Krisztus, Te, aki meghívtad Szent Ignácot és annyi kiváló társat adtál neki az elmúlt évszázadok során, kérünk, áldd meg a Jezsuita Rendet, hogy hűségesen tölthesse be küldetését, néped szolgálatát. Kérünk, áldd meg a Társaság papjait, hogy Téged lelkesen hirdethessenek. Áldd meg a jezsuita testvéreket, hogy örömmel szolgálhassanak. Erősítsd meg a tanuló rendtagokat, hogy szorgalmasan készüljenek a papi, illetve a szerzetes testvéri életre. Úr Jézus, Egyházad újból és újból kifejezi, hogy igényt tart a jezsuita rend szolgálatára. Hisszük, hogy Te ma is akarsz új társakat hívni. Kérünk, add, hogy azok a fiatalok, akiket Te meg akarsz szólítani, készek legyenek hívásodat meghallani és legyen erejük követni azt, Isten nagyobb dicsőségére. Ámen

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com