fejleckep

Január 6. – Urunk megjelenése

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered.
„Te vagy a zsidók királya?” – kérdezte Pilátus a helytartó Jézustól, amikor eléje vezették.  (Tovább a bővebb címszó alatt)

 

A napkeleti bölcsek kérdésére a kései választ a kereszt adta meg, és annak felirata: INRI. Gúnyolták is: „Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről…” Máté drámai története nem csupán arra emlékeztet, hogy a „pogányok” az Újszülöttben elsőként tisztelték a zsidók királyát, várva várt Megváltóját. Máté tudatosan emeli ki a párhuzamot, azaz inkább ellentétet a Hódolat, mellyel a tudomány képviselői tisztelegtek, és a Megvetés között, melyet a főpapok és a nép írástudói – az akkori elit – éreztettek vele a tárgyaláson és a kereszt alatt. Némelyik talán még tanácsadója is volt a zsarnoknak, aki „meghökkent”, hogy riválisa támadt. A jászol és a kereszt dialektikája csak a szintézisben oldódik fel, melyet nekünk kell létrehoznunk, válaszul: a keresztnek hódolva.
Van itt még néhány további meghökkentő párhuzam, ellentét. A csillagászok, akik természettudományos alapon, az akkori tudás legjavát használva határozták meg előre az esemény időpontját és jelentőségét, olyan pontossággal, hogy több ezer mérföldes utazás után pont a legjobbkor érkeztek a helyszínre, híján voltak, a spirituális forrásnak, a bibliai hagyománynak, ezért a helyszínen lokális, regionális forrásból kellett kiegészíteniük tudásukat, hogy megtalálják, amit kerestek. Ez is jelkép: jelképezi a kulturális örökség és a helyi hagyományok fontosságát egy globális civilizációban. Ugye, aktuális? Nem igazodunk el ezek nélkül saját történetünkben, saját életünkben sem. De persze szól a provincializmus ellen is: a helyi hiteles hagyomány legjobb tudói is elmulasztották volna az eseményt, ha nem kapnak figyelmeztetést azoktól, akik nem a szűk helyi perspektívából értékelik a történéseket. Arra is utal a spirituális és a tudományos örökség birtokosainak egymásrautaltsága, hogy mind az előbbit túlhangsúlyozó, ezoterikus fundamentalizmus, mind az utóbbi, a lelki dimenziókat tagadó szcientizmus tévúton járnak. Végül fényt vet a történet a politikára és annak szerepére a társadalomban is: nem túl hízelgő, amit Heródes alakjában erről megrajzol. A hatalom fél. Mindig is félt, attól, hogy valami kicsúszik ellenőrzése alól. Végső soron ezért is kellett meghalnia Jézusnak a kereszten: ez is része a megváltásnak. Ne higgyük hát, hogy a „vallásnak”, a hitnek semmi köze sem a tudományhoz, sem a politikához. Máté épp az ellenkezőjét bizonyítja: a politikát és a tudományt is meg kellett, és meg kell váltani. A hit eminensen közügy. (Kiss Ulrich SJ)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com