fejleckep

Balázs-áldás

Február 3-án, vasárnap a szentmiséket gyertyaszenteléssel kezdjük.

Szent Balázs püspök és vértanú napján Balázs áldásban részesítjük a szentmisék végén a jelenlévőket. (Folytaás: bővebben)

Szent Balázs örmény születésű orvos és püspök, később remete a IV. századi keresztényüldözések során, 316-ban szenvedett vértanúhalált. Sok csodás gyógyítás fűződik a nevéhez. Ünnepét február 3-án tartják, a katolikus egyházban ekkor végzik a balázsolás szentelményét. Az örmény Szebaszté városában (ma Törökország) élt. Példamutató keresztény élete miatt Szebaszté hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, ahonnan imádkozva vezette népét, tanácsokat osztott és gyógyította a rá bízott közösséget. A legendák szerint vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki. 316-ban Agricola római helytartó, Licinius császár keresztényüldözési parancsainak eleget téve, elfogatta a püspököt, aki ellenállás nélkül hagyta, hogy a bírói szék elé hurcolják. Mivel nem tudták hittagadásra kényszeríteni, megkorbácsolták, és siralomházba került. A börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. Vízbefojtás általi halálra ítélték, ám végül lefejezték. Kultusza halála után megkezdődött; a keleti egyházban a VI. századtól, a nyugati
egyházban a IX. századtól tisztelik a torokbajok ellen védő szentként. A késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták. Templomok épültek tiszteletére Konstantinápolyban és Rómában is. Nevéhez számos csoda és legenda fűződik. Az egyik szerint a szent megáldott és megmentett egy halszálkától fuldokló fiút. A gyermek édesanyja a börtönben sínylődő püspöknek kenyeret, húst és gyertyát vitt hálából. Erre a legendára alapul a balázsolás szokása. A hívők még ma is szívesen fogadják a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak fényében.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com