fejleckep

Jézus Szentséges Szívének Ünnepe

Június hónap Jézus Szentséges Szívének Ünnepe, ezért minden este 17:30-kor Jézus Szent Szívének Litániáját mondjuk a szentmisék előtt. ( Jézus Szentséges Szívének tiszteletéről a bővebben alatt olvashatunk.)

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK TISZTELETE

'Krisztus Szíve titka az Atya irgalmas szeretetének sűrített kinyilatkoztatása'II.János Pál pápa - 'Irgalmasságában gazdag' körlevél JÉZUS Szívének tisztelete valójában az egyházzal együtt kezdődött. Legjobban a Szűzanya értette meg. Az apostolok, majd az ős keresztények gyakran elmélkedtek Jézus Szívéről és Sebeiről.

Alacoque Szent Margitnak Jézus kinyilatkoztatta Szíve szeretetét. Ő írta : 'Ez a tisztelet Jézus szeretetének utolsó erőfeszítése. Vele a szeretetből véghezvitt megváltásnak ezekben az utolsó századaiban az emberek segítségére akar sietni,hogy a negatív uralma alól kiszabadítsa őket.Meg akarja szüntetni, hogy minket szeretete uralmának édes szabadságába helyezzen.

IX. Pius pápa 1856-ban az egész egyházra kiterjesztette Jézus Szíve ünnepét;
XIII.Leo pedig a világot és az egyházat Jézus Szent Szívének ajánlotta.

Mindenekelőtt az elsőpénteki engesztelő szentáldozással járulhatunk hozzá százezrek imádságos művéhez. A Jézus Szíve kép iránti tisztelet kinyilvánítása áhítatra hangol minket az iránt, akinek képe előtt hódolunk.

Jézus és Mária Szívének tisztelete által ki esdhetjük és elnyerhetjük az Üdvözítőnk által ígért nagy kegyelmeket, engesztelhetünk a világ bűneiért, és - legnagyobb jutalmul - megkapjuk viszont szeretetük bőségét.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com