fejleckep

Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja

Életünknek vannak olyan pillanatai, amikor különösen vágyódunk Isten után, mert tőle várunk reményt, erőt. Előfordul, hogy minden igyekezetünk ellenére sem találjuk Istent. Ennek egyik oka lehet lelki vakságunk: úgy elkápráztatnak bennünket a földi dolgok, hogy észre sem vesszük Isten közelségét.
„Az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot” – írja József Attila. Legtöbbször azonban a bűn akadályoz meg bennünket Isten látásában. Meg kell szabadulnunk a bűntől, hogy rátaláljunk Istenre. A legszeretetteljesebb emberi közösség sem tudja pótolni Istent az életünkben. A legboldogabb házasságban, családban élő ember is időnként megtapasztalja a hiányt, amit teremtmény nem tud betölteni, csak maga az Isten.
Nem véletlen, hogy már az ószövetségi nép vezetője, Mózes is így kiáltott fel: „Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?”. De az Újszövetség embere még inkább tudja, hogy Isten valóban köztünk él, mert az Oltáriszentségben valósággá lett, amit Jézus ígért: „én veletek vagyok mindennap, a világ végéig”.
Jézus azért jött a világba, hogy kinyilatkoztassa a gondviselő Isten szeretetét. Isten különös módon megmutatkozik a Szentírásban, a szentségekben, a kenyértörésben. Így válik életünk zarándokútján útitársunkká. Ha felismerjük a hozzánk érkező Istent, akkor bennünk is felmerül a kérdés: „Mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, amit ő nekem juttatott?”.
Ha Isten önmagát adja nekünk, akkor nem lehet részünkről más válasz, minthogy mi is önmagunkat adjuk Isten szolgálatában, amely leginkább embertársaink szolgálatán keresztül valósítható meg. A szentségek által Krisztus bennünk él. Az Egyház arra hív bennünket, hívő gyermekeit, hogy vasárnapról vasárnapra gyűljünk össze az oltár körül, és ünnepeljük meg a köztünk jelenlevő Krisztust. Így lesz igazán egy házzá az Egyház.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com