fejleckep

A Boldogságos Szűz Mária szülei

Szent Joakim és Szent Anna A Boldogságos Szűz Mária szüleinek liturgikus emléknapját július 26-án ünnepli az Egyház. Mária szülei, a nagyszülők védőszentjei. Az Egyház személyükben egy életideált ajánl fel nekünk, egészséges szokások és családi kapcsolatok példáját.


Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com