fejleckep

Urunk színeváltozása


Ezen a vasárnapon az Úr színeváltozását ünnepeljük a liturgiában. Az Úr színeváltozásának eseménye egy reményteljes üzenetet közöl velünk – ilyenek leszünk mi ővele –: arra hív minket, hogy találkozzunk Jézussal, és álljunk testvéreink szolgálatára. Az, hogy a tanítványok felfelé haladnak a Tábor-hegy felé, annak végiggondolására késztet minket, mennyire fontos, hogy elszakadjunk az e világi dolgoktól, hogy elinduljunk a magaslat felé, és szemléljük Jézust. Arról van szó, hogy elkezdjük figyelmesen és imádságosan hallgatni Krisztust, az Atya szeretett Fiát, ismételten keresve az ima pillanatait, amelyek lehetővé teszik Isten szavának tanulékony és örvendező befogadását. Ebben a spirituális felfelé haladásban, ebben az e világi dolgoktól való elszakadásban újból fel kell fedeznünk az evangéliumról való elmélkedés, a szentírásolvasás békét adó és felfrissítő csendjét, ami egy szépséggel, ragyogással, örömmel teli cél felé vezet minket. És amikor így, kezünkben a Bibliával elcsendesedünk, elkezdjük érezni ezt a belső szépséget, ezt az örömet, amelyet Isten szava kelt bennünk. Ebben az összefüggésben a nyár gondviselésszerű idő arra, hogy nagyobb lendülettel keressük a találkozást az Úrral. Fontos, hogy ilyenkor, ebben a pihenésre és a hétköznapi elfoglaltságainkból való kiszakadásra szolgáló időszakban erőre kapjunk testben, lélekben egyaránt, és el tudjunk mélyülni lelki életünkben. Jézus mind élőbb felfedezése nem öncélú, hanem arra késztet minket, hogy „lemenjünk a hegyről” feltöltődve az isteni Lélek erejével, hogy döntsünk a megtérés új lépései mellett és állandóan tanúságot tegyünk a szeretetről, mint a mindennapi élet törvényéről. Krisztus jelenlététől és szavának tüzétől átalakítva Isten éltető szeretetének konkrét jele leszünk minden testvérünk számára, különösen a szenvedők, a magányosok, a magukra maradottak, a betegek és mindazon férfiak és nők sokasága számára, akik a világ különböző részein megaláztatást szenvednek: igazságtalanságot, önkényt, erőszakot. A színeváltozáskor a mennyei Atya hangja hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok”. Nézzünk Máriára, az odahallgató szűzre, aki mindig kész befogadni és megőrizni szívében isteni Fiának minden szavát. A mi anyánk és Isten anyja segítsen minket, hogy összhangba kerüljünk Isten szavával, és hogy Krisztus egész életünk világosságává és vezetőjévé váljon. (Ferenc pápa)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com