fejleckep

Krisztus Király vasárnapja

Az egyházi év utolsó vasárnapja. Krisztus, a mindenség királya” – így jelöli a liturgia az egyházi év végén Krisztus Király ünnepét, hogy már ezzel is jelezze: ez nem földi királyság.
Lelkiismeret-vizsgálatot kell tartanunk az egyházi év végén, visszagondolva az elmúlt hónapokra. Mennyire sikerült megmaradnunk Krisztus közelében, erősítve ezáltal az egyházközséget, a közösséget, melyhez tartozunk? Milyen volt a
tanúságtételünk, voltunk-e hitelesek és meggyőzőek mások szemében?
Ezen az ünnepen a hálára is lehetőség van azért, hogy sokféleképpen próbálhattuk élővé tenni a hitünket. Fontos 2019-ben is Krisztus világmindenségre kiterjedő hatalmát terjeszteni. Érezzük feladatunknak azt, hogy a mai időkben is az ünnep mondanivalóját közvetítsük a világnak, és a hit erejét, mint megszólító lehetőséget, egyéb kínálatok fölé emeljük egy olyan környezetben, ahol a tekintély jelentőségének súlya csökkenőben van.
Mi azonban hisszük és valljuk Krisztus uralmát, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni, ismernünk kell az előzményeket is. Krisztus király ünnepe egy viszonylag új keletű liturgikus ünnep, hiszen XIII. Leó pápa 1900-ban a 20. századot
Krisztus király évszázadának nevezte, az ünnepet pedig XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben. A gondolat viszont már Pál apostol idején megfogalmazódott, amikor az őskeresztények a megdicsőült Krisztust Urunknak szólították, amikor hittel
vallották, hogy ki ő, s ezáltal kifejeződést nyert uralkodói méltósága.
Rajtunk múlik, hogy hiszünk-e annak, akinek az országa nem e világból való, aki mellénk áll, hogy akár az életáldozata árán is az igazi cél, az örök boldogság felé vezessen minket. Mert az is igaz, hogy aki önmagát képes feláldozni másokért,
annak ellenállhatatlan a vonzása, mert valójában ő a legfőbb igazság. (MK)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com