fejleckep

A Szeplőtelen Fogantatás


A számos Mária-ünnep egyike a december 8-i szeplőtelen fogantatás emléknapja, amikor az Egyház a Szűzanya különös kegyelmi kiváltságára irányítja a figyelmet.
Ez az ünnep az Istent kereső embert állítja elénk. Az istenkeresés kényelmes útja, amikor az első próbálkozás után azt mondjuk, nem találjuk őt, ezért éljük tovább a magunk életét. Van azonban egy másik, sokszor fájdalmas út, amikor
őszintén, odaadással, egész létezésünkkel keressük Istent, és mégsem tudjuk megragadni.
Az ember istenkeresése véges, töredékes, korlátokkal teli. A mai ünnep azt tárja fel előttünk, hogy Isten szólítja az embert. Isten nem szűnik meg az általa szeretetre alkotott ember nevét mondani, és kérdezni: »Hol vagy?« Az Isten ebben a keresésben föltárja önmagát, aggodalmát az emberért, szívének szándékát. az Isten ebben a keresésben sem lesz erőszakos, nem kényszerít térdre, nem harsonazúgás közepette érkezik, mert mindig tiszteli az ember szabadságát. Észrevétlenül jön, úgy, mint a foganás. Csendesen lép be az ember életébe Fiának odaajándékozásával. A decemberi Mária-ünnepen tehát az embert kereső Istent, a boldogságos Szűz Mária foganását és az ő igenjét ünnepeljük. Feltehetjük a kérdést, hogy mindez hogyan érvényesül a mi életünkben: az engem kereső Isten hogyan jön el hozzám? Mindannyian, akik megismertük, megszerettük Krisztust, elköteleztük magunkat mellette, az újjáteremtett életet éljük. Az ép, teljes életet, amely képes felismerni Isten jóakaratát, és képes kimondani: „legyen nekem a te igéd szerint”. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen foganásában felismerjük a mi keresztségben való foganásunk isteni eredetét, életünk isteni gyökerét és távlatait is. Méltó, hogy ünnepeljük az Istenszülő foganását, a keresztségünkben gyökerező új életünk erejét, és higgyük el, hogy az Isten nem szűnik meg keresni az embert. Bennünket sem, és nem szűnik meg odaadni mindent, hogy ezt az életet jól, épen, teljesen, boldogan tudjuk élni. (MK)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com