fejleckep

A napkeleti bölcsek

A napkeleti bölcsek – a hagyomány szerint babilóniai csillagászok vagy három keleti király – Gáspár, Menyhért és Boldizsár, követve a csodás csillagot, eljöttek Betlehembe, hogy imádják a zsidók újszülött királyát, Jézust.
Kik is voltak ők? Mit tudunk róluk? Ma hogyan élnek a hagyományban ezek a messze földről jött királyok? Az egyházatyák írásai, és a művészeti alkotások, ábrázolások nagy segítségünkre lehetnek a napkeleti bölcsek történetének, eredetének felderítésében, akik kincses ládáikban aranyat, tömjént és mirhát hoztak az újszülött kis Jézusnak messze földről érkezve Betlehembe egy csillagot követve. A jelképes személyekké vált királyokban – akikről elmondhatjuk, hogy az akkor ismert három nagy földrész küldöttjei voltak és korukat tekintve az emberi élet három fontos időszakát, a fiatal-, érett-, és időskort jelenítik meg – az egész világ tiszteletét tette a Megváltó előtt. A fiatal és sötét bőrű Gáspár Afrika, míg a turbános érett férfi, Menyhért Ázsia, végül pedig az idős Boldizsár, Európa küldöttje volt. Királyként hódoltak a kis Jézus előtt elismerve ezáltal azt, hogy az egész világ hódol Isten Fia előtt, aki emberré lett és eljött közénk. (MK)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com