fejleckep

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.
Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor arkangyal a megtestesülés örömhírével látogatott Máriához. A Szent Szűz válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdete teszi jelessé e napot. Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumában egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben. Beteljesedett Isten ígérete, valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett. Gyümölcsoltó Boldogasszony egy szép nap arra, hogy megköszönjük az Úrnak, hogy megtanította nekünk az »igen útját«. Mindnyájunknak egész életünk során igent vagy nemet kell mondanunk. Vagy pedig miközben az igenre gondolunk, sokszor úgy elrejtőzünk lehajtott fejjel, mint Ádám és Éva, hogy ne mondjunk nemet, és úgy csinálunk, mint aki nem érti, mit is kér az Isten. Ma azonban az igen ünnepe van. Mária igenében jelen van az üdvtörténet összes igenje, és elkezdődik az ember és az Isten végső igenje is. Ebben az igenben az Isten újjáteremt bennünket, mint ahogy kezdetben az igennel megteremtette a világot és az embert, ezt a szép Teremtést, de most ezzel az igennel még csodálatosabban újjáteremti a világot, újjáteremt mindnyájunkat. Isten igenje az, ami megszentel bennünket és elindít Jézus Krisztusban. Az Úrnak való hálaadás napja a mai nap.

Az Úr adjon kegyelmet nekünk, hogy azoknak az embereknek az útjára térjünk, akik igent mondtak az Istennek. (MK)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com