fejleckep

Urunk mennybemenetele


Urunk mennybemenetele összeköti a földet és az eget. Jézus ekkor tér vissza az Atyához, az ő országába és foglalja el helyét emberi testben is a Szentháromság közösségében.
Húsvétkor bennünk van a nagy rácsodálkozás Isten csodájára, aki képes a halálból újra életre támadni. Pünkösdkor pedig összegyűlnek a tanítványok Mária köré, megkapják a Szentlelket, és elindul az Egyház a nagy útjára. Nekünk elindul az életünk, mintegy megtermékenyül az új szövetség népe, akik mi vagyunk mind, akik a keresztségben Isten népévé, Jézus barátaivá lettünk, az ő örökösei vagyunk. (tovább olvashatő a bővebben alatt)

A mennybemenetel is egy olyan környezetben történik, amelyben maguk a tanítványok is kételkedtek. Nem volt meg a húsvéti ujjongás és a Szentlélek tüze, amely megvilágosít, erőt ad. Itt még megállás, várakozás van, de vajon mi történik ezen a napon? Mit jelent az, amit ők látnak, ami után ők feltekintenek az égre? Nagy beteljesedés jön a mennybemenetellel. Jézust ünnepeljük, aki Krisztus király lesz számunkra, aki elfoglalja a mennyei Atyánál, a mennyországban az ő trónját. Azt a biztos mennyei helyet, azt a trónust, amelybe mindannyiunk élete ezután kapaszkodik.

Két nagy mozzanat van Krisztus életében. Az első a karácsonyi megszületés, amikor emberré lesz az Isten. Ez az ő életének az első nagy lépése. A második a mennybemenetel, az ő életének a beteljesedése. Megjelenik a felhőkön, mint ember, az emberfia az Atya előtt, aki neki ad minden hatalmat a földön és az égen. Krisztus király lesz mindörökké. Azt ünnepeljük ma, hogy nekünk van királyunk. Olyan uralkodónk van, akinek teljessé válik az élete és a küldetése: ő, aki pap, próféta és király. Visszatér az Atyához, és magával viszi a mi emberségünket.  

Vannak olyan teológusok, akik azt mondják, hogy így a Szentháromság része lett az emberiség is. Jézus az ő emberségét viszi magával az Atyához, és ezáltal ott lesz a mi emberségünk is Istennél. 

Mi is Krisztushoz hasonlóan a világra jöttünk, és a mi életünk is arra vár, hogy a Megváltóhoz hasonlóan a mennybemenetellel megtalálja az örök hazát, az örök boldogságot nála.

Krisztus szenvedélyes szeretettel van irántunk a mennyországból. Nemcsak elküldi majd később Szentlelkét, amit pünkösdkor ünneplünk, hanem ő maga a mi örök vezérünk. Minden örömünkkel, minden bánatunkkal hozzá fordulunk, és ilyenkor minden pillanatunkban úgymond a mennyországba emelkedünk.

Krisztus mennybemenetele a mi felemelkedésünk is, minden szentmisében felemelkedünk egy kicsit. A mennyország nincs is olyan messze, le akar jönni hozzánk. Amikor összegyűltünk, hívek és papok, talán ezt érezzük. Itt van az Egyház, és maga az élő Egyház a mennyország része. A mennyország itt van közöttünk. (MK)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com