fejleckep

A Szentlélek hét ajándéka

• Bölcsesség
• Értelem
• Jótanács
• Lelki erősség
• Jámborság
• Tudomány
• Úrfélelem


A bölcsesség a dolgok helyes értékelését jelenti, melyet nem zavar meg a földi dolgok vonzása.
Az értelem lelke a hit igazságainak, azok szerepének és jelentőségének megértésében segíti az embert.
A tanács lelke kényes vagy nehéz helyzetekben, válaszút előtt megmondja nekünk, hogy mit tegyünk mit válasszunk.
Az erősség lelkére a kísértések legyőzésében a hit bátor megvallásában és bizonyos helyzetek túlélésében van nagy szükségünk.
A jámborság az Isten szolgálatában, a vele való beszélgetésben kifejezésre jutó öröm és készség.
A tudomány lelke segít, hogy a világból, a látható dolgokból felismerjük az Istent.
Az Úrfélelem Isten iránti tisztelet, amely a hozzánk közeledő, minket barátságába fogadó Istenben is felismeri az Ő mindent felülmúló nagyságát.

 

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com